Donald Trumps visjon om å gjøre USA «great again» kan få konsekvenser for forsvaret av Europa, mener Constanze Steltzenmüller. (Foto: Ingrid Schou)
Donald Trumps visjon om å gjøre USA «great again» kan få konsekvenser for forsvaret av Europa, mener Constanze Steltzenmüller. (Foto: Ingrid Schou)

Tysk forsvarsforsker om Europa: - Aldri før har jeg vært så bekymret

Advarer om at «Trumpismen» ikke vil forsvinne med Trump.

Publisert

USAs president Donald Trump har truet med å redusere USAs innsats i forsvaret av Europa. Et hovedkrav fra amerikanerne er at de andre medlemslandene begynner å investere minst 2 prosent av sitt samlede bruttonasjonalprodukt i militært utstyr og personell.

Torsdag ble Militærmaktseminaret arrangert for 20. gang, i år på Litteraturhuset i Oslo. Seks internasjonale forskere, flere politikere og andre eksperter holdt foredrag og diskuterte hvordan vi kan forsvare Europa, dersom USA trekker seg mer ut av NATO-samarbeidet.

– En ny verden, et nytt NATO. I dag kan en ikke forvente at verden er lik når en legger seg, som når en står opp neste dag, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sin innledningstale. Han minte også om at NATO i dag er grunnpilaren i Norges forsvar.

Dette er én av grunnene til at NATO-øvelsen Trident Juncture 18 er blitt avholdt i Trøndelag de siste ukene. Målet med øvelsen var å trene NATOs utrykningsstyrke og alliansens evne til å komme et medlemsland til unnsetning.

En alvorlig tid

Hovedtaleren for dagen var Constanze Stelzenmüller, ekspert på europeisk forsvarssamarbeid hos forskningsinstituttet Brookings Institution i Washington, D.C.

Stelzenmüller mener Europa er inne i en alvorlig tid.

– Det er den verste tiden jeg har sett. Aldri før har jeg vært så bekymret, sa hun fra talerstolen i Litteraturhuset.

Hun gikk så langt som til å si at situasjonen i dag minner henne om hvordan situasjonen var i 1913, før første verdenskrig brøt ut.

– En kan gå i søvne inn i kriser. Det kan en gjøre fordi en bare tenker på seg selv, uten empati eller et ønske om å inngå kompromiss, advarte hun.

«Trumpisme» ikke forbeholdt Trump

Stelzenmüller har fått mye oppmerksomhet for Brookings-rapporten «Normal is over» der hun advarer europeere mot å tro at Trump-epoken vil bli et forbigående fenomen.

«Trumpisme» kan ha kommet for å bli, advarer den kjente tyske forskeren og skribenten.

– Trumpisme er nemlig ikke bare forbeholdt Donald Trump, og tankegangen hans er ikke ekstraordinær i historisk sammenheng.

Tankegangen om «America first» vil måtte få konsekvenser for EU, mener forskeren. Hun ser en utvikling der USA vil vekk fra dagens liberale og multilaterale verdensorden.

Mange europeere har vanskeligheter med å se for seg et NATO uten USA. Stelzenmüller mener likevel at Europa nå må finne ut av hvem andre som kan være ryggraden i militæralliansen.

– I dager som disse må vi også spørre oss om vårt gode forhold til USA distraherer oss så mye at vi ikke klarer å ta de viktige samtalene. Gode relasjoner skal bevares, men ikke hindre oss i å ta tak i viktige konflikter.

Aldri sett Det hvite hus oppføre seg slik

– Jeg synes det er trist å måtte si dette, men jeg aldri har sett noen i Det hvite hus oppføre seg slik som presidenten gjør nå.

Stelzenmüller mener at Trump ikke bare kritiserer den verdenen vi lever i. Han bidrar også til både økonomiske og kulturelle konflikter i Europa.

– Han støtter populistiske bevegelser i Europa som i ytterste konsekvens kan velte EU. Alt dette svekker sikkerheten i Europa, og det endrer forholdet vårt til USA.

Europeere kan ikke være gratispassasjerer

– Europa står overfor viktige endringer, både økonomiske og teknologiske. Vi lever i en ny tid, og vi har ikke tid til gamle debatter og «business as usual», sa Stelzenmüller i sitt foredrag under Militærmaktseminaret i Oslo.

Hun holder det for usannsynlig at USA vil trekke seg ut av NATO. Likevel mener hun at vi i Europa ikke lenger kan være militært avhengige av USA på samme måte som vi har vært.

For første gang siden 2. verdenskrig er det vi i Europa som har størst interesse for og ansvar for vår egen sikkerhet, sa hun videre.

– Skal vi unngå at USA mister interessen for NATO, må vi i Europa bevise at vi ikke er gratispassasjerer og at vi også bryr oss om amerikanske interesser. Dette er ikke en allianse som bare beskytter Europa, men også USA, minnet hun om.

Ønsker et Europa med mer solidaritet

Stelzenmüller mener at vi nå er nødt til å samarbeide mer innad i Europa. Vi må fremstå mer samlet. Ikke bare militært, men også når det gjelder andre utfordringer.

Stelzenmüller mener hun ser en renessanse for «ultra hard power». En utvikling der stater fokuserer på å være størst og best, uten omtanke for andre. Dette mener hun er helt feil vei å gå i dagens Europa.

Vi kan ikke for eksempel la Italia eller Spania alene måtte ta ansvaret for en stor innvandringsbølge fra Nord-Afrika, sier hun.

– Europa er et prosjekt for oss alle, der vi må prøve å vise empati med hverandres utfordringer. Kan vi klare det, kan vi klare flere utfordringer.