Elisabeth Schober er førsteamanuensis ved UiO.  (Foto: UiO)
Elisabeth Schober er førsteamanuensis ved UiO. (Foto: UiO)

Skal undersøke hvordan globalisering påvirker arbeidslivet

Førsteamanuensis Elisabeth Schober har fått FRIPRO-finansiering fra Forskningsrådet som ungt forskertalent. 

Schober er én av elleve unge forskertalenter som har fått støtte til sitt prosjekt, som handler om hvordan globalisering påvirker arbeidsmarkeder og folks arbeidsliv, med fokus på maritim industri.

Forskeren skal studere containerskip, gjennom hele prosessen med bygging, drift og destruksjon, for å belyse viktige sosiale, politiske og økonomiske relasjoner som viser hvordan global kapitalisme bruker arbeidskraft i dag.

I sammendraget skriver Schober at containerskip er et spesielt interessant objekt fordi de både selv er en handelsvare og fordi de ved å transportere varer, muliggjør flere andre varekjeder.