Nytt fra akademia

Samarbeider om å berge liv i Nordområdene

6.12 2017 10:28

borck_to_bredde.jpg

Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole har bygd en felles simulatorpark. Her øver studenter på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten.

Når et skip kommer i havsnød, kan det stå om sekunder. Det primære er å berge mannskapet. Andre følgeskader kan være oljesøl og andre utslipp som skader miljøet. 

I slike situasjoner er det livsviktig at det er noen som kan handle raskt og effektivt. Kompetanse og drill er nøkkelord.

For å takle slike situasjoner samarbeider Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole om en felles simulatorpark. Her øver studenter på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten.

Investeringene omfatter også fartøybroer i Bodø og Lofoten, samt fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. 

Annonse