Professor Kalle Malmberg viser statsråden, forskningsrådet, rektor og dekan med flere rundt i forskningsmiljøets lokaler. (Foto: Rosseland, UiO)
Professor Kalle Malmberg viser statsråden, forskningsrådet, rektor og dekan med flere rundt i forskningsmiljøets lokaler. (Foto: Rosseland, UiO)

Får midler til å forske på kreft, immunsystemet og hjerneceller

Tre prosjekter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo er tildelt midler fra FRIPRO Toppforsk-miljøene, som til sammen har delt ut en halv milliard til 24 ulike prosjekter. 

De tre prosjektene ved medisinsk fakultet ledes av Hua Hu, Tor Erik Rusten og Karl-Johan Malmberg.

Hu og kolleger skal se på hvordan komplekse hjernefunksjoner oppstår fra aktivitet i nerveceller – de grunnleggende «elementene/komponentene» i hjernen.  De skal studere en spesiell type hjerneceller i hjernebarken, Martinotti celler, for å se hvilken rolle disse spiller for synssansen. 

Rusten og kolleger skal bruke bananfluer som modellsystem. Forskerne skal se nærmere på to ting:

  1. De skal se på hvordan miljøet rundt kreftsvulsten påvirker veksten til svulsten.
  2. De skal også prøve å finne ut hvordan kreftsvulster forårsaker cachexia. 

Cachexia er en utmattelse av kroppen hvor pasientene mister store mengder fettvev og muskler. Det antas at rundt 30 prosent av kreftpasienter dør på grunn av kreft forårsaket cachexia.

Malmberg og kolleger skal forske på såkalte naturlige dreperceller (NK-celler). De er celler i vårt medfødte immunsystem som kan effektivt drepe virusinfiserte celler og kreftceller. Forskerne vil forstå mekanismene bak NK-cellers evne til å drepe sine målceller. Forskerne vil så bruke denne kunnskapen til å utvikle nye strategier for kreftbehandling gjennom immunterapi.