Et skritt mot bedre klimavarsling

Forskning fra Nansensenteret og Bjerknessenteret viser for første gang hvordan endringer i havklima følger sirkulasjonen i Norskehavet. Dette kan gi bedre klimavarsling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Variasjoner i havsirkulasjonen er nært knyttet til endringer i klima.

Forskere fra Nansensenteret og Bjerknessenteret har bidratt med ny innsikt for å forstå sirkulasjonsendringer knyttet til Golfstrømmens nordlige gren.

Tradisjonelt har forståelsen vært at opphavet til endringer i denne sirkulasjonen er dyphavsbassenget mellom Svalbard og Grønland.

Nå viser derimot de nye målingene at forandringer i Golfstrømmens forlengelse inn mellom Norge og Færøyene er mer representative for de endringer som faktisk har vært observert i De nordiske hav, og i returstrømmen av dypvann tilbake til Atlanterhavet.

– Den nye informasjonen må legges til grunn ved utviklingen av fremtidens observasjons- og varslingssystemer for havklima, sier Tor Eldevik, forsker ved Nansensenteret.

Resultatene fra studien er nylig publisert i tidsskriftet Nature Geoscience.

Mer presise modeller

De nye observasjonene kan bidra til mer representative målinger og mer presise regionale klimamodeller. Dette bidrar til at man bedre kan forutse klimaendringer på kort sikt, noe som er mer og mer etterspurt.

Dagens klimamodeller er kompliserte, men samtidig relativt grove i den forstand at de typisk brukes til å beskrive en mulig, global klimautvikling 50 til 100 år fram i tid, ifølge Eldevik.

Tor Eldevik er blant de første i verden som har vist hvordan klimasvingninger forplanter seg med sirkulasjonen i De nordiske hav. (Foto: Kim E. Andreasen)
Tor Eldevik er blant de første i verden som har vist hvordan klimasvingninger forplanter seg med sirkulasjonen i De nordiske hav. (Foto: Kim E. Andreasen)

– Et hovedmål for den neste generasjon av klimamodeller er klimavarsling, det vil si at modellene skal kunne beskrive regionalt klima i tiårsperspektiv og dermed gå inn i beslutningsgrunnlaget for eventuelle klimatilpasninger, sier Eldevik.

De nye målene stiller større krav til detaljrikdommen og realismen i modellene. En naturlig og kritisk test av modellene er deres evne til å reprodusere observert klima tilbake i tid, i følge Eldevik.

– Vår beskrivelse utgjør en slik fasit for variasjoner i regionalt klima som klimavarslingsmodeller må kunne gjenskape med tilstrekkelig nøyaktighet, forteller Eldevik.

60 år med observasjoner

Studien baserer seg på målinger fra Grønlands-, Islands- og Norskehavet, som har vært grundig overvåket av forskningsfartøy i mer enn 60 år.

Disse målingene har ikke tidligere vært sammenstilt i stor skala.

– Kartleggingen gir et bedre grunnlag for å vurdere hvilke havområder og målinger som er best egnet for å forstå nåtidens og fremtidens klimaendringer, sier Eldevik.

Powered by Labrador CMS