Skogsområder er under press over hele kloden. Her er et skogsområde i den amerikanske delstaten New Jersey, som utsettes for mye ulovlig bilkjøring.
Skogsområder er under press over hele kloden. Her er et skogsområde i den amerikanske delstaten New Jersey, som utsettes for mye ulovlig bilkjøring.

Jordas skoger kjemper for livet

Skog er viktig for å bevare biologisk mangfold og i kampen mot klimaendringer. Men verdens skoger er sterkt truet av hogst og andre menneskelige aktiviteter.

Denne uka arrangerer den vestafrikanske nasjonen Gabon et toppmøte om tropiske skoger, One Forest Summit. Frankrikes president, Emmanuel Macron, og EU-kommisjonens visepresident og klimakommissær, Frans Timmermans, er blant toppene som deltar.

Skogsmøtet er en oppfølging av Klimatoppmøtet COP27 i Sharm-el-Sheik i Egypt i fjor.

Møtet i Gabon regnes som svært viktig for å komme videre med klimatiltak og bevaring av biologisk mangfold. Søkelyset er spesielt rettet mot Amazonas-skogen, Kongo-bassenget og de tropiske skogene i Sørøst-Asia.

Så mye skog finnes i verden

I forbindelse med toppmøtet har nyhetsbyrået AFP sett på hvor grønn kloden vår egentlig er og tilstanden til verdens skoger.

Skog dekker nesten en tredel, eller 31 prosent, av verdens landareal, ifølge en rapport fra 2022 fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). Skogområdene spenner over rundt 4 milliarder hektar. Det tilsvarer det samlede overflatearealet til Canada, Russland, USA og alle de 27 medlemmene av EU.

Rundt en tredel er primærskog, som FAO definerer som «naturlig regenererte skoger av opprinnelige arter, der det ikke er synlige tegn på menneskelige aktiviteter, og de økologiske prosessene dermed heller ikke er vesentlig forstyrret». Primærskog brukes internasjonalt om både urskog og naturskog, ifølge Store norske leksikon.

Brasil, Canada, Kina, Russland og USA har mer enn halvparten av alt skogarealet i verden.

7 prosent av verdens skoger er plantet av mennesker.

30 prosent er truet

Skog finnes i mange klimasoner, men tre firedeler er enten i tropene (45 prosent) eller i en ring rundt Nordpolen (27 prosent).

Det finnes over 60.000 ulike arter av trær. Minst 30 prosent av verdens ville treslag er truet av utryddelse, noe som kan føre til en kollaps i hele økosystemer, viste rapporten State of the World om trær fra september 2021.

Jordbruk er den største årsaken til slik skogsdød. Men også klimaendringer truer trærne.

Nærmere 30 prosent av verdens 58.497 kjente treslag er altså truet av utryddelse. Bare 41,5 prosent er ansett som trygge. Studien viser at 440 treslag har færre enn 50 ville eksemplarer igjen.

To tredeler av alle pattedyr

Skog, spesielt regnskoger, er kritisk viktige for biologisk mangfold på land.

Fire femdeler av verdens amfibiearter lever i skog. Det samme gjør tre firedeler av fuglearter og 68 prosent av pattedyrartene.

Tre firedeler av soppartene, to tredeler av planteartene og nesten halvparten (45 prosent) av dyreartene som anses som sårbare, truede eller utryddede, finnes i skog.

Blant amfibiene som nå står i kritisk fare for å bli utryddet, er Montseny-bekkensalamander i Spania og Lanzas alpesalamander, som lever i de fransk-italienske alpene.

Regnskogen i Brasil er stadig utsatt for hogst og menneskelig aktivitet. Her ligger et soyafelt tett inntil Tapajos National Forest i Belterra, Para-staten.
Regnskogen i Brasil er stadig utsatt for hogst og menneskelig aktivitet. Her ligger et soyafelt tett inntil Tapajos National Forest i Belterra, Para-staten.

Tar opp karbon

Skog fungerer som karbonvasker og absorberer mer karbon fra atmosfæren enn den slipper ut.

Skogene inneholder 662 milliarder tonn karbon, mer enn halvparten av alt karbon som finnes i jord og vegetasjon.

Avskoging og klimaendringer har hatt en viss innvirkning på denne funksjonen, selv om gjenplanting og bedre skogforvaltning har hjulpet.

Ifølge FAO tok skoger opp mer karbon enn de slapp ut i 2011-2020, takket være blant annet skogplanting og en bedre forvaltning.

Men FAO advarer også i sin siste rapport om at skog kan begynne å slippe ut karbon i stedet for å absorbere det hvis avskogingen ikke stoppes.

– Hvis man ikke setter inn flere tiltak for å bevare skog, vil anslagsvis 289 millioner hektar skog bli avskoget mellom 2016 og 2050 i tropene alene, noe som resulterer i utslipp av 169 gigatonn CO2-ekvivalenter, heter det i FAO-rapporten.

Kilde til penger og jobber

Skogbrukssektoren pumper mange milliarder inn i verdensøkonomien, direkte og indirekte. Rundt 33 millioner mennesker, eller 1 prosent av verdens arbeidsstyrke, har skog eller skogprodukter som sin inntektskilde.

Selv om hastigheten i avskogingen har avtatt, fortsetter den med «alarmerende hastighet», ifølge FAO, som opplyser at 10 millioner hektar med skog ble utryddet hvert år mellom 2015 og 2020.

Tapene ble ikke kompensert ved gjenplanting og naturlig skogutvidelse, som er beregnet til fem millioner hektar per år.

I disse landene ble mest skog borte

Brasil, Canada, Indonesia, Russland og USA mistet mest skog mellom 2001 og 2021, ifølge Global Forest Watch (GFW).

Situasjonen er mest kritisk i Brasil og Indonesia, der tapet av primærskog til gruvedrift, jordbruk og byutvidelse i de fleste tilfeller er irreversibel.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS