null (Foto: Microstock)
null (Foto: Microstock)

Det hjelper å snakke om kjærlighetssorg

De som skriver og forteller mye om samlivsbruddet sitt, og hva de vil gjøre som singel, kan komme raskere til hektene.

Slik ble studien gjort

Deltakerne ble delt i to grupper, hvor den ene gruppen på 210 personer gjennomgikk en intensiv oppfølging fire ganger over ni uker med intervjulignende spørreskjemaer, samt at de besvarte oppgaver muntlig og skriftlig. Pulsen ble også målt.

Den andre gruppen på 120 personer fikk bare et spørreskjema på starten og slutten av niukersperioden. 

Det er tøft når forhold tar slutt, og å komme over kneika er enda vanskeligere. Vennene dine ber deg kanskje glemme hele greia, men nå tyder ny forskning på at det motsatte er best.

Personer som reflekterer skriftlig og muntlig over bruddet gjentatte ganger, kommer raskere til hektene. Studien er publisert i Social Psychological and Personality Science.

Bekymret for deltakerne

Sosialpsykolog Grace Larson ved Northwestern University har studert skilsmisse og samlivsbrudd i flere år.

De fleste voksne har opplevd minst et samlivsbrudd i livet, og det er vanligvis svært vanskelig, sier hun.  

Forskerne ble bekymret for om selve forskningsstudien gjorde det tøffere for deltakerne å komme over bruddet.

- Det er nærliggende å tenke at det å minne deltakerne om at de nettopp hadde gjort det slutt, og be dem beskrive bruddet gjentatte ganger, ville gjøre dem følelsesmessig opprørt og forsinke bedringen deres, sier Larson.

Tidligere studier har vist at kjærlighetssorg kan være dødelig, og at noen har de samme symptomene ved hjerteinfarkt. 

Intensiv bearbeiding best

Sammen med sin rådgiver David Sbarra ved University of Arizona, gikk hun seg i kast med å finne ut om det var slik.

- Til vår store overraskelse fant vi motsatt effekt. Det å delta i en forskningsstudie om sine brutte forhold, framskyndet faktisk den følelsesmessige bearbeidelsen.

I studien ble deltakerne delt inn i to grupper. Alle deltakerne hadde nylig gjennomgått et brudd med en kjæreste, ingen hadde vært gift. Den ene gruppen gjennomførte et intensivt program med både muntlige og skriftlige oppgaver fire ganger over ni uker.

Den andre gruppen fylte bare ut enkle spørreskjemaer på starten og slutten av niukers-perioden. 

Omdefinerte seg selv raskere

Forskerne analyserte så hvor langt deltakerne hadde kommet i prosessen med å se og definere seg selv atskilt fra sin tidligere kjæreste og fra forholdet. De som var med i den intensive gruppen, rapporterte at de i større grad hadde kommet seg over bruddet.

Disse deltakerne oppga at det å bli bedt om å reflektere over sine relasjoner, hadde hjulpet dem til å bygge en sterkere definisjon av hvem de var som single personer, sier Larson.

Studien er utført i samarbeid med hennes veileder David Sbarra ved Universitetet i Arizona.

Reparerer selvbildet

Larson mener studien bekrefter tidligere studier som viser hvor dypt romantiske forhold påvirker vår selvoppfatning.

I nære relasjoner blir personer ofte mer og mer psykologisk sammenvevd med sin partner, forklarer hun. Det er smertefullt å endre på dette, sier hun.

Hun mener studien viser at det å reparere selvbildet faktisk fører til bedre trivsel.

Forskerne tror årsaken til disse endringene kom av at deltakerne måtte tenke over sine samlivsbrudd fra et distansert perspektiv.

Lagde historier om veien videre

En annen faktor er at deltakere fikk snakke om sine samlivsbrudd fire ganger i en diktafon. Siden denne muntlige oppgaven ikke var strukturert, som de skriftlige spørreskjemaene, kan muligheten for å være følelsesmessig i uttrykksformen ha gitt deltakerne fordeler.

Effekten av å reflektere over ens egen erfaring og at man lager en fortelling rundt det, kan hjelpe. Særlig en fortelling som inkluderer den delen av historien hvor man har kommet seg over bruddet.

Rapporter til deg selv

Siden de fleste mennesker som opplever siste samlivsbrudd ikke vil ha mulighet til å delta i en vitenskapelig studie, foreslår Larson å finne andre måter å jevnlig reflektere over prosessen.

For eksempel kan en person fullføre ukentlige oppdateringer knyttet til hans eller hennes følelser og reaksjoner på bruddet. Disse kan man oppbevare i en mappe, sier hun.

Eller man kan skrive ned tanker om prosessen rundt bruddet, slik man ville ha snakket med en fremmed om det.

Kilde: 

Grace M. Larson og David A. Sbarra: Participating in Research on Romantic Breakups Promotes Emotional Recovery via Changes in Self-Concept Clarity. 6. jan. 2015. 

Powered by Labrador CMS