– Flere kvinner enn tidligere lever mer selvstendige liv, de tar bussen og deltar i det offentlige rom. Samtidig styrer kulturelle forestillinger ofte hvordan de kan oppføre seg, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Filipe Frazao / Shutterstock / NTB scanpix)
– Flere kvinner enn tidligere lever mer selvstendige liv, de tar bussen og deltar i det offentlige rom. Samtidig styrer kulturelle forestillinger ofte hvordan de kan oppføre seg, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Filipe Frazao / Shutterstock / NTB scanpix)

Indiske kvinner deltar mer i arbeidslivet og politikken

Men de har fortsatt like stort ansvar hjemme.

Publisert

Kvinnenes rolle i India er paradoksal, mener professor Anne Waldrop ved OsloMet – storbyuniversietetet.

– På den ene siden blir kvinnene ut fra tradisjonelle verdier hyllet og framstilt som sterke gudinner og kvinneskikkelser, og nasjonen omtales som Mor India, sier Waldrop.

Hun har siden begynnelsen av 1990-tallet studert det indiske samfunnet og hvilken rolle klasse og kjønn spiller der.

– På den andre siden har kvinner tradisjonelt lavere verdi enn menn, noe som gjenspeiles i alle voldtektssakene, og det økende kvinneunderskuddet som bunner i at jentefostre aborteres bort og fordi små jenter blir neglisjert og ikke blir prioritert med helsehjelp eller utdanning.

I den nye boka «Mirakelet Indien och dess baksida» har Waldrop skrevet et kapittel om to kvinner hun møtte i forbindelse med forskning i to slumområder i Delhi.

De representerer mulighetene moderne indiske kvinner har til å delta arbeidslivet og i politikken.

Mariam ble forlatt av ektemannen ‒ nå forsørger hun familien

Mariam er muslim og fraskilt, men fikk støtte av familien da ektemannen forlot henne og hun flyttet inn til moren og søsknene. Nå har hun arbeid utenfor hjemmet og forsørger familien.

Anne Waldrop er professor ved OsloMet – storbyuniversietetet. (Foto: OsloMet)
Anne Waldrop er professor ved OsloMet – storbyuniversietetet. (Foto: OsloMet)

Waldrop forteller at Mariam er et eksempel på det økende antallet kvinner i India som nå er i arbeid, men der det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i hjemmet fortsetter som før.

– Der kvinnebevegelsen i Norge har kjempet for å få kvinner ut i arbeid fordi det i utgangspunktet er myndiggjørende å ha egen inntekt, fungerer det ikke nødvendigvis slik i India. Der får de snarere dobbel jobb – både ute og hjemme, og kan derfor heller bli utslitt.

– Det globaliserte arbeidsmarkedet gjør også at det blir mer konkurranse og mindre sikkerhet. Fattige kvinner regnes som ettertraktet arbeidskraft i en del bransjer som krever såkalte «nimble fingers». Fordi de er nederst i samfunnshierarkiet godtar de også lavere lønninger enn menn.

Indiske kvinner går oftere inn i arbeid som menn tidligere har hatt. Men ofte ender kvinnene opp som eneforsørgere og må stå for alt arbeid både ute og hjemme, fordi mannen er blitt arbeidsløs, forteller forskeren.

Svigerfamilien brøt kontakten fordi Maya fødte tre døtre

De andre eksempelet er Maya. Hun er hindu og politisk aktiv, men mistet huset sitt da mannen døde. Hun måtte flytte til en av døtrene og er avhengig av kvinnenettverket sitt.

– Maya opplevde en svigerfamilie som ikke ville kjennes ved henne da de tre første barna var jenter, men mannen støttet hennes politiske virksomhet, sier Waldrop.

– Kvinner i politikken har ofte en ektemann eller svigerfamilie som støtter dem.

Familien kan være en støtte, men også en begrensning

I de to eksemplene i den nye boka prøver Waldrop å vise hvilken rolle familien spiller for de to kvinnene. På den ene siden er familien emosjonell støtte og et sikkerhetsnett. På den andre siden er familien en konservativ institusjon der forestillinger om familiens ære begrenser kvinner mobilitet og muligheter for å delta i arbeid og politikk.

– Mariam ønsker å flytte til en egen leilighet, men er bekymret for sønnen og mener det er bedre for han å vokse opp i storfamilien. Hvis hun flytter ut, blir de to alene, og single kvinner har det vanskelig i India.

Single kvinner blir nemlig sett ned på og har ingen familie til å beskytte seg. Derfor er de i en utsatt posisjon. Samtidig flytter stadig flere kvinner inn til byene og tar utdanning eller jobb der.

– Disse unge single kvinnene bryter med normer og regler for kjønnsrollene, sier Waldrop.

– De lever på tvers av roller og forventninger i samfunnet og strever med å finne sin kvinnerolle. Når de gifter seg, ønsker gjerne svigerfamilien at de skal fortsette å arbeide, fordi familien er avhengige av deres inntekt.

Waldrop mener at disse kvinnene viser at det er i ferd med å skje endringer når det gjelder kvinnenes stiling i India.

– Flere kvinner enn tidligere lever mer selvstendige liv, de tar bussen og deltar i det offentlige rom, sier Waldrop. – Samtidig styrer kulturelle forestillinger ofte hvordan de kan oppføre seg. For eksempel er det ikke uvanlig at kvinner til tross for formelle rettigheter og lik arverett, lar broren få hele foreldrearven fordi tradisjonelle normer tilsier det.

Optimistisk på vegne av indiske kvinner

Waldrop er optimistisk på vegne av indiske kvinner, men ser også de mange paradoksene de må forholde seg til. Hun understreker også at indiske kvinner er en svært heterogen gruppe.

– Indiske kvinners situasjon og handlingsrom avhenger blant annet av klasse, kaste, etnisitet, religion, om de bor i byen eller på landsbygda og hvor i landet de bor, sier forskeren.

India er et svært patriarkalsk samfunn som på grunn av kastesystemet er mer hierarkisk enn de fleste andre samfunn i verden, ifølge Waldrop.

Samtidig er India et demokrati med en sterk kvinnebevegelse og kvotering av kvinner inn i politikken. En av verdens første kvinnelige politiske statsledere, Indira Gandhi, var også indisk.

– Det skjer mye positivt når det gjelder kvinnenes situasjon, sier Waldrop.

– Og det er viktig å huske på at når det gjelder de mange voldtektene vi har lest om de senere årene, så er det ifølge statistiske overslag ikke flere voldtekter per innbygger i India enn i USA. Men vi hører ofte om dem fordi den indiske kvinnebevegelsen er flink til å mobilisere i sosiale medier og får oppmerksomhet rundt det som skjer.

Referanse:

Anne Waldrop: Vart går indiska kvinnor? i boka Staffan Lindberg og Lars Eklund (red.): Mirakelet Indien och dess baksida, Palmkrons, 2018. ISBN: 9789188785008.