Gunn Engelsrud og Birgit Nordtug har skrevet 2010-tallets beste artikkel i Tidsskrift for Kjønnsforskning. Her med Harriet Bjerrum Nilsen i midten. (Foto: NIH)
Gunn Engelsrud og Birgit Nordtug har skrevet 2010-tallets beste artikkel i Tidsskrift for Kjønnsforskning. Her med Harriet Bjerrum Nilsen i midten. (Foto: NIH)

Vant pris for artikkel om sykt flinke jenter

I forbindelse med 40 års jubileet til Tidsskrift for Kjønnsforskning, var det kåring av tiårets artikkel fra 1970-årene og frem til i dag. Det var i alt fire priser som ble delt ut, en for hvert tiår tidsskriftet har eksistert.

Prisen for beste 2010-tallets artikkel gikk til førsteamanuensis Birgit Nordtug fra INN og professor Gunn Engelsrud fra NIH.

Artikkelen heter: «Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse».

Forskerne undersøker hvordan koblingen mellom flinke jenter og psykiske problemer har oppstått, blitt legitim og opprettholdes. De problematiserer og viser klare mangler med forskningen som påstår at vi har hatt en kraftig økning i jenters stress og psykiske problemer i de siste årene. Engelsrud og Nordtug diskuterer også hvorvidt mer kunnskap om psykisk helse gir bedre helse for de sykt flinke jentene.

Oppdatert 20.02.2018: En tidligere versjon av denne artikkelen påsto at forskerne påviste en kraftig økning i jenters stress og psykiske problemer de siste årene. Dette er helt feil. Forskerne problematiserer forskningen som påstår at det har vært en slik økning.