Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

En ny doktorgrad ved UiT viser at kvinner har større risiko for å få lungekreft enn menn
En ny doktorgrad ved UiT viser at kvinner har større risiko for å få lungekreft enn menn

Er du kvinne og røyker? Da har du større risiko for å få lungekreft

Selv om begge kjønn har røykt like mye gjennom livet, så har kvinner større risiko for både å få og å dø av lungekreft enn menn.

Det har lenge vært kjent at røyking er hovedårsak til lungekreft, den mest dødelige kreftformen i verden. Men det har vært usikkert om det fins forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder risiko for sykdommen.

For å svare på dette spørsmålet har Merethe Selnes Hansen brukt data fra rundt 600 000 norske menn og kvinner. Nå hun tatt doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet med svar på dette viktige spørsmålet.

Større risiko enn menn

– Vi fant ut at om kvinner og menn har røykt like mye gjennom livet, så har kvinnene større risiko for å få lungekreft, sier Selnes Hansen som nå er tilbake i sin jobb som overlege på Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Menn røyker mere og lengre enn kvinner, sier Selnes Hansen.

Hun forteller at menn faktisk har røykt 70 prosent av alle sigaretter her i landet per dags dato.

Men hvis vi ut fra tobakksforbruk bruker statistiske metoder hvor menn og kvinner har røykt like mye og like lenge – og sammenligner kvinner og menn – så har altså kvinner en større risiko for å få lungekreft.

– En av grunnene til dette kan være at menn har større sjanse for å få hjerte- og karsykdommer enn kvinner. Dermed blir de kanskje syke eller dør av andre ting enn kreft, sier forskeren.

I tillegg kan det være andre faktorer som vi ikke kjenner til.

Merethe Selnes Hansen har nylig tatt doktorgrad om røyking, kjønn og lungekreft.
Merethe Selnes Hansen har nylig tatt doktorgrad om røyking, kjønn og lungekreft.

Deltakere fra flere store studier

– De 600 000 deltakerne ble rekruttert fra hele landet via tre helseundersøkelser gjennomført fra 1974 til 2003, sier Selnes Hansen.

Ved deltakertidspunktet svarte de på et spørreskjema hvor de blant annet fikk spørsmål om røykestatus og andre livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet.

Deltakerne ble så via personnummeret fulgt angående lungekreft via Kreftregisteret og emigrasjon eller død via Folkeregisteret.

Av de 600 000 som var med i studien, var det 6534 tilfeller med lungekreft, hvor 43 prosent var kvinner og 5702 dødsfall fra lungekreft, der 42 prosent var kvinner.

Dødsrisikoen øker også for kvinner

Hun forklarer at i løpet av studien døde litt over 40 000 menn og litt over 30 000 kvinner av ulike grunner. Totalt sett har menn høyere dødsrisiko, fra mange ulike sykdommer.

Men når det gjelder lungekreft fant forskerne at kvinner har større risiko enn menn for å dø av lungekreft.

– Dette kan godt henge sammen med at menn har økt risiko for å dø av andre sykdommer, før de opplever resultatet av lungekreften, sier Selnes Hansen.

Lav utdanning gir større risiko

Forskning har også vist at jo lavere utdanning du har, jo mer sannsynlig er det at du røyker. Med det øker også risikoen for å dø av lungekreft.

– Årsaken er mest sannsynlig at de med lavere utdanning også er de som røyker mest, sier Selnes Hansen.

Hun forteller også at de med lav utdanning har større sjanse for å være utsatt for passiv røyking, luftforurensning og andre yrkesrelaterte risikofaktorer som kan bidra til lungekreft.

Hvis du slutter å røyke reduseres risikoen for lungekreft i stor grad.
Hvis du slutter å røyke reduseres risikoen for lungekreft i stor grad.

85 prosent av krefttilfeller kunne vært unngått

– Vi brukte også data fra The Norwegian Women and Canser study (NOWAC) i vår studie. Vi fulgte da 142 000 norske kvinner fra hele Norge som ble rekruttert mellom 1991 og 2007, forteller forskeren.

Kvinnene fikk et spørreskjema hvor de blant annet svarte på spørsmål om røykestatus som hvor gamle de var da de startet å røyke, hvor mange år de har røykt, hvor mange sigaretter de røyker om dagen, om de som barn bodde sammen med noen som røykte og om de som voksen bor sammen med noen som røyker.

Vi fant at i Norge kunne 85 prosent av lungekrefttilfellene blant kvinner vært unngått om de ikke røykte, altså i flere enn åtte av ti tilfeller.

Én ting er verdt å legge merke til: Det er de som faktisk fortsetter å røyke som har høyest risiko for å utvikle lungekreft, hvis du sammenligner med de som har røykt tidligere, men nå har sluttet.

– Studien vår viste et klart forhold mellom hvor mye og hvor lenge du har røykt, og om du slutter å røyke eller fortsetter. De som sluttet å røyke i løpet av de siste ni årene, hadde 63 prosent lavere sjanse for å få lungekreft sammenlignet med de som fortsatte å røyke, forteller Selnes Hansen.

Streng tobakksregulering virker

Selnes Hansen sier at den strenge reguleringen av tobakk vi har hatt i Norge, har virket, ettersom mange har sluttet å røyke.

Hun mener at resultatene fra hennes studier understreker viktigheten av å fortsette med kampanjer og streng regulering. Forskeren mener videre at vi bør intensivere arbeidet mot tobakk og at det bør bli enda mer utilgjengelig og dyrere.

Det er på høy tid at det blir slutt på å selge tobakk sammen med melk og brød i vanlige dagligvarebutikker, sier kreftforskeren.

Referanse:

Merethe Selnes Hansen: Aspects of Lung Cancer by Sex. Doktoravhandling ved UiT Norges arktiske universitet, 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS