Hans Petter Gravers prosjekt tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer.  (Foto: Ola Sæther)
Hans Petter Gravers prosjekt tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. (Foto: Ola Sæther)

Skal forske på rettssikkerhet under autoritære regimer

Professor Hans Petter Graver ved Institutt for privatrett, UiO, har fått FRIPRO Toppforskmidler fra Forskningsrådet for å forske på vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer.

Målet er å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Hvordan reagerer dommere på slike autoritære metoder, og under hvilke vilkår forvitrer rettssikkerheten?

Basert på historiske sammenlikninger av ulike europeiske land, skal Graver se på overgangsfasene fra autoritære regimer (fascisme, kommunisme) til rettsstat og finne ut om ulikheter i den legale kulturen i ulike land kan forklare noen av disse forskjellene.

Powered by Labrador CMS