Klimaendringer, karbonbinding, biodiversitet eller grønt skifte. Verden er full av viktige og kompliserte temaer som gjør at Norge har bruk for flere gode skogforskere. Men de siste årene har få norske skogstudenter viet seg til forskningen. (Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO)
Klimaendringer, karbonbinding, biodiversitet eller grønt skifte. Verden er full av viktige og kompliserte temaer som gjør at Norge har bruk for flere gode skogforskere. Men de siste årene har få norske skogstudenter viet seg til forskningen. (Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO)

Sliter med å utdanne skogforskere

Mye av forskningen på skog foregår på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. De siste årene har de to forskningsinstitusjonene opplevd at de får få søkere med norsk bakgrunn til utlyste forskningsstillinger.

– Ofte er det én eller kanskje ingen norske søkere til doktorgrads- eller forskerstillinger, forteller Andreas Brunner, professor i skogskjøtsel ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU.

Det samme noterer forskningssjef Rasmus Astrup ved NIBIO seg. Betegnende nok er de to fra henholdsvis Tyskland og Danmark, men de har etter hvert fått mange års erfaring med forskning på norsk skog.

Særlig er det få norske søkere til stillinger rettet mot klassisk skogforskning som skogproduksjon, skjøtsel eller treteknologi. Det skyldes rett og slett at få utdanner seg innen dette feltet nå, forklarer de.

Powered by Labrador CMS