Henrik Limseth har en fersk mastergrad i teoretisk fysikk og har startet et firma hvor han bruker kunstig intelligens på norsk språk. (Foto: Hilde Lynnebakken / UiO)
Henrik Limseth har en fersk mastergrad i teoretisk fysikk og har startet et firma hvor han bruker kunstig intelligens på norsk språk. (Foto: Hilde Lynnebakken / UiO)

Bruker kunstig intelligens på norsk språk

På nettsiden til Henrik Limseths oppstartsselskap Law Tech Factory står det «we automate legal solutions».

– Skal dere lage en advokatrobot?

– Vi skal lage verktøy som gjør det mulig for advokater å gjøre jobben sin mer effektivt og presist, sier Limseth.

– Vi fôrer et dataprogram med norsk tekst, gjerne noen millioner ord. Det største settet med norsk tekst som er gratis tilgjengelig, er Wikipedia, men det egner seg dårlig for chatboter. Wikipedia mangler for eksempel utsagn og jeg-setninger, forteller Limseth. – Vi bruker gamle avisartikler.

Dataprogrammet, eller algoritmene, har de gitt følgende oppgave: For hver setning, se på ordene i nærheten av hverandre og tell antall ganger de finnes nær hverandre.

– Det som er litt snedig med dette, er at vi faktisk kan regne med ordene, forteller Limseth. For eksempel kan du ta ordet «bror», trekke fra «mann», legge til «kvinne» – og resultatet blir «søster».