Nye rekorder for globalt datanettverk

Systemet som skal håndtere de enorme datamengdene, analysene og simuleringene som vil springe ut fra eksperimentene ved verdens kraftigste partikkelaksellerator LHC ved CERN er blitt massivt testet de siste ukene. Norge var tungt med.

Det var CERN som fant opp World Wide Web. Nå er det World Wide LHC Computing Grid (WLCG) som bringer verden fremover. Her fra et av CERNs kontrollrom.  Foto Ingvil Bjørnæs
Det var CERN som fant opp World Wide Web. Nå er det World Wide LHC Computing Grid (WLCG) som bringer verden fremover. Her fra et av CERNs kontrollrom. Foto Ingvil Bjørnæs

Fakta:

Norge er et av CERNs 20 medlemsland.
Forskningsrådet forvalter det norske medlamsskapet og finansierer norsk forskning ved CERN.

Blant CERNs 2600 ansatte er ca 15 nordmenn.

Rundt 6500 forskere fra hele verden reiser til CERN for å gjennomføre forskningen sin.
Blant dem er 80–100 norske studenter og forskere.

I sin tid var det forskere ved CERN som fant opp World Wide Web. Nå er det World Wide LHC Computing Grid (WLCG) som bringer verdens datateknologi fremover.

Et av de viktigste systemene som støtter eksperimentene som skal utføres i det store maskineriet som LHC er, er det globale Grid-nettverket.

Med Grid håndteres data og tunge beregninger i et nettverk av datamaskiner - der det til enhver tid er ledig kapasitet.

Dette er nettverksløsninger som også har stor fremtidig kommersiell verdi.

WLCG kombinerer datakraft fra mer enn 140 tungregneanlegg og er et samarbeid mellom 33 land.

Norsk deltagelse

Professor Farid Ould-Saada leder den norske deltakelsen i testingen av nettverket.  Foto Ingvil Bjørnæs
Professor Farid Ould-Saada leder den norske deltakelsen i testingen av nettverket. Foto Ingvil Bjørnæs

– Norge deltar via det nordiske Grid-samarbeidet NorduGrid, der vi har en lederrolle. De nordiske landene deltok tungt i testingen, sier Farid Ould-Saada, prosjektleder for den norske deltakelsen i testingen og professor ved Universitetet i Oslo.

– Det har vært gjennomført flere tester på datahåndtering på stor skala de siste årene, men dette var den første gang alle nøkkelelementene fra datahøsting til analyse ble testet sammen.

Etter måneder med forberedelser og to intensive uker med døgnkontinuerlig drift og testing kan LHC-eksperimentene feire at en rekke nye mål er nådd.

Svimlende rekorder

Rekorder av alle slag ble satt, meldes det fra CERN:

  • Hastighetsrekord for opptak av data
  • Hastighetsrekord for utveksling av data mellom ulike Grid-sites.
  • Rekord i antall analyse- og simuleringsjobber

Et eksperiment (ATLAS) alene skapte en Grid-trafikk på én million analysejobber og en overføringshastighet på seks gigabyte per sekund. Det er en hastighet som kan sammelignes med å overføre data tilsvarende en full DVD per sekund – over lang tid.

Klar for tusener av fysikere

Høsten 2008 måtte partikkelakselleratoren LHC i CERN stenge etter bare noen ukers drift, på grunn av en feil i det elektriske anlegget. Nå kan ny oppstart av LHC forventes innen få måneder.

Det betyr at antallet Grid-brukere vil øke kraftig: fra noen hundre unike brukere i dag, til flere tusen fysikere verden over, når datainnsamling og analyser starter. 

Med så mange brukere er det nødvendig med strømlinjeformede prosesser, enkle brukergrensesnitt mot Grid og god brukerstøtte. Dette har også vært testet de siste ukene.

Post doc Bjørn Samset er en av dem som utvikler dataverktøy for bruker-analyse på Grid og er veldig fornøyd etter testperioden.

– Systemene ble presset til yttergrensene og vel så det, sier han.

– Vi fikk bekreftet at programvaren som teamet i Oslo har utviklet er stabil og funksjonell og klar for å ta imot LHC-dataene når de kommer.

Les mer: CERN og Professor Farid Ould-Saada nettsider

Powered by Labrador CMS