En notis fra Institutt for samfunnsforskning - les mer.

Marte Mangset skal blant annet forske på mangfold i akademia på ISF. (Foto: Eirin Nilsen/ISF)
Marte Mangset skal blant annet forske på mangfold i akademia på ISF. (Foto: Eirin Nilsen/ISF)

Marte Mangset til Institutt for samfunnsforskning

Marte Mangset begynte i mai som forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hun kommer til ISF fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Mangset er utdannet sosiolog og har en kombinert doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen.

På Sciences Po i Paris var tverrfagligheten blant det som tiltrakk henne. Sosiologi og statsvitenskap – eller politisk sosiologi – er eksempelvis knyttet tett sammen ved det franske universitetet.

– Da jeg kom til Paris, oppdaget jeg at medstudentene mine ikke hadde hørt om parisiske sosiologer som Julia Kristeva og Gilles Deleuze, som jeg hadde kjennskap til gjennom studietiden i Norge. I miljøet på Sciences Po ble derimot Stein Rokkans teorier innen politisk sosiologi flittig diskutert. Det passet jo meg mye bedre – og er gøy å tenke på i dag med Rokkans røtter fra både ISF og UiB, sier Mangset.

At hun synes tverrfaglig samarbeid er viktig, ikke minst mellom sosiologi og statsvitenskap, forklarer også hvorfor hun valgte ISF.

– Ved ISF står tverrfaglig samfunnsforskning høyt, det er ikke tette skott mellom fagene som på mange andre institusjoner. Dette, kombinert med at jeg har god erfaring fra tidligere forskningssamarbeid med ISFs forskere og fagmiljø, gjorde meg motivert til å søke på stillingen, forteller Mangset.

Les mer på Institutt for samfunnsforskning sine nettsider.

Powered by Labrador CMS