Hatefulle ytringer rammer oftere de som oppfattes som «annerledes», forteller Marjan Nadim og Audun Fladmoe. (Foto: ISF)
Hatefulle ytringer rammer oftere de som oppfattes som «annerledes», forteller Marjan Nadim og Audun Fladmoe. (Foto: ISF)

Hvor vanlig er hatytringer på nett?

Forskere ved Institutt for Samfunnsforskning skal finne ut mer om omfanget av hatefulle ytringer på nett og erfaringene til mottakerne.

I dag lanserer ISF en rapport om metodiske muligheter og utfordringer når man studerer omfang av hatefulle ytringer. Rapporten er skrevet av Marjan Nadim, Audun Fladmoe og Bernard Enjolras.

Nå har Fladmoe og Nadim fått midler til å gjøre en mer omfattende undersøkelse av erfaringer med hatefulle ytringer i ulike befolkningsgrupper. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2018.  

I det nye forskningsprosjektet skal Fladmoe og Nadim gjennomføre en stor spørreundersøkelse både blant et representativt utvalg av befolkningen og blant minoritetsgrupper som kan være særlig utsatt for hatefulle ytringer. Undersøkelsen vil særlig være rettet mot erfaringene til LHBT-personer.

– Vi ønsker å finne ut mer om både avsenderne og mottakerne av hatytringer. Samtidig vil vi undersøke hvor ofte hatefulle ytringer forekommer, hvor de ytres og hvilke konsekvenser de kan ha. Tidligere studier har vist at enkelte av dem som utsettes for hatefulle ytringer blir svært opprørte, føler seg utrygge og trekker seg tilbake fra både fysiske og digitale arenaer for debatt, sier Nadim.

Powered by Labrador CMS