Innvandrere tjener like mye

Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom de har samme utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring i Norge. Faktisk tjener innvandrere ofte mer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere forskning på økonomisk integrering av innvandrere har vektlagt alder og lengden på botid i Norge som mål på relevant erfaring i forhold til lønn.

Dette har vist at innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn, også mange år etter ankomst til Norge. I noen sammenhenger er dette blitt tolket som mindre vellykket integrering.

Vektlegger arbeidserfaring

Forsker Taryn Ann Galloway i Statistisk sentralbyrå har i sin doktoravhandling valgt en annen tilnærming. Hun har blant annet sett på lønnsutvikling blant innvandrere fra Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Sri Lanka som kom til Norge etter at de var fylt 16 år.

- Jeg ser bort fra lengden på botid, fordi mange innvandrere opplever kortere eller lengre perioder utenfor arbeidsmarkedet, særlig de første årene i landet, sier Galloway.

I stedet vektlegger hun lengden på arbeidserfaring i Norge, fordi dette gir mest avkastning i forhold til lønn. I tillegg justerer Galloway for seleksjon, det vil si at det tas hensyn til innvandrere som ikke er på arbeidsmarkedet og derfor ikke er registrert med lønn.

Tjener like mye

Galloways resultater viser et mer positivt bilde av lønnsutviklingen for innvandrere enn det som tidligere er kommet frem:

Når hun ser på personer med videregående som høyeste utdanningsnivå, finner hun at innvandrere og nordmenn uten innvandrerbakgrunn tjener like mye dersom begge har like lang arbeidserfaring i Norge.

- Med andre ord vil en innvandrer med videregående skole som har bodd i Norge i 10 år, men kun jobbet her i 5 år, tjene like mye som nordmenn uten innvandringsbakgrunn med tilsvarende utdanning og like lang arbeidserfaring, forklarer forskeren.

Tjener mer

Når Galloway ser på personer med ungdomsskole- og lavere utdanningsnivå, tjener innvandrere mer enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom begge har like lang arbeidserfaring i Norge.

- Med 10 års arbeidserfaring tjener for eksempel innvandrere fra Pakistan, Vietnam og Sri Lanka over 5 prosent mer i årslønn enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn med sammen utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring, forteller hun.

Innvandrere med utdanning fra videregående skole og ungdomsskole- eller lavere skolenivå utgjør en betydelig andel av den norske befolkningen med minoritetsbakgrunn.

På høyere utdanningsnivå tjener imidlertid innvandrere med høyere utdanning litt lavere enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn og samme arbeidserfaringslengde i Norge, men forskjellen er mindre enn tidligere antatt. 

Forskjell på arbeidserfaring

Noen innvandrere kan ha mange års arbeidsmarkedserfaring fra hjemmelandet.

Galloways resultater kan derfor tolkes dit hen at innvandrere ikke nødvendigvis får avkastning på arbeidsmarkedserfaring fra utlandet.

Avhandlingen viser også at forskjellige innvandrergrupper opplever svært forskjellige økonomiske integreringsmønstre i Norge.

Andelen fattige blant innvandrere synker med botid samtidig som sysselsettingen øker i de fleste gruppene.

Referanse:

Taryn Ann Galloway: Re-Examining the Earnings Assimilation of Immigrants

Powered by Labrador CMS