Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) under lanseringen av handlingsplanen på Rommen scene i Oslo.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) under lanseringen av handlingsplanen på Rommen scene i Oslo.

Regjeringen med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

Fire statsråder var til stede da regjeringen lanserte sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.

En ny handlingsplan ble lagt fram i Oslo onsdag av statsminister Erna Solberg (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Planen består av nye tiltak samt videreføring og forsterkning av eksisterende tiltak, og gjelder fra 2020 til 2023.

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

– Bredt og godt samarbeid

Handlingsplanen har ni definerte innsatsområder: Kunnskap og forskning, møteplasser, debatt og demokrati, barn, unge og utdanning, arbeid, bolig, straffesakskjeden, offentlige tjenester og internasjonal innsats.

Regjeringen ønsker blant annet å opprette et koordinerende statssekretærutvalg som skal se temaene ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng.

– Vi ønsker et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, understreker statsråden i en pressemelding.

Forskning og kompetanseutvikling

Arbeidet med en egen handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, som ble satt i gang i august i år, skal fortsette.

Forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper er også tilgodesett i tiltaksplanen, og Politidirektoratet skal vurdere hvordan man skal få bygget opp et nasjonalt kompetansesenter innen hatkriminalitet.

Det settes også inn tiltak for å kunne styrke Stopp hatprat-kampanjen, og det skal lanseres en egen kampanje mot diskriminering på utesteder og opprette dialog med aktørene i utelivsbransjen. Også i kultursektoren skal arbeidet med mangfold og inkludering styrkes.

Ytringsfrihetskommisjon

Regjeringen ønsker også å sette ned en egen ytringsfrihetskommisjon. som skal utrede rammene og forutsetningene for ytringsfriheten på et bredt grunnlag. Kommisjonen skal blant annet fremme tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

Forsøket med anonyme jobbsøknader i staten, som ble startet opp 1. august, skal evalueres når forsøksperioden går ut i september neste år, og en sluttrapport skal ferdigstilles før jul neste år.

Regjeringen vil også iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet og på boligmarkedet.

Powered by Labrador CMS