Marius Wergeland Storsten (t.v.) og Ivar Sagemo skal bygge et stort internasjonalt norsk selskap.  (Foto: Gunhild M. Haugnes)
Marius Wergeland Storsten (t.v.) og Ivar Sagemo skal bygge et stort internasjonalt norsk selskap. (Foto: Gunhild M. Haugnes)

Skal overvåke norske IT-systemer

Datasystemene i store bedrifter blir stadig mer omfattende og komplekse. Det er lett å miste oversikten og kontrollen, noe som kan få dramatiske konsekvenser.

– Vi ser en eksplosjon i databruk. Digitaliseringsbølgen som nå rir samfunnet, vil forsterke dette. Det blir så komplisert og omfattende at det er umulig for mennesker å henge med, sier teknologisjef Marius Wergeland Storsten i AIMS Innovation.

Derfor er det et problem at svært mange bedrifter fortsatt baserer seg på manuelle systemer og et virvar av ulike datasystemer. Dette gjør det krevende å se totaliteten og å spore opp og rette feil og rydde opp i kritiske hendelser, som for eksempel at nettbanken går ned eller at IT-transaksjoner løper løpsk.

Storsten og Sagemo utvikler et system som automatiserer overvåkningen av slike kompliserte datasystemer i sanntid og derfor raskt oppdager uheldige avvik. På den måten finner man raskt feilen og kan rette den.

Powered by Labrador CMS