Reindriftsnæring og forvalting trenger gode kart som viser hvilke arealer reindrifta benytter til blant annet beite, kalving, forflytting og oppsamling av dyra. Nå skal nytt nettverktøy sikre dynamiske og oppdaterte reindriftskart. (Foto: Jan Helmer Olsen)
Reindriftsnæring og forvalting trenger gode kart som viser hvilke arealer reindrifta benytter til blant annet beite, kalving, forflytting og oppsamling av dyra. Nå skal nytt nettverktøy sikre dynamiske og oppdaterte reindriftskart. (Foto: Jan Helmer Olsen)

Ny metode for oppdatering av reindriftskart

Gode reindriftskart er avgjørende for å kunne ivareta næringas interesser, for eksempel i arealsaker.

– Hittil har disse kartene vært svært arbeidskrevende og tunge å oppdatere, forteller geomatikkleder Ingvild Nystuen ved NIBIO Kart- og statistikk. 

Fra endringene er gjort på papiret og til de er synlige i digitale kart kan det gå flere år. Oppdateringer av kartmaterialet har skjedd med så lange intervaller at informasjonen er blitt utdatert. 

Nå skal det imidlertid bli en endring på dette. På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Nystuen ledet arbeidet med å utvikle en ny metode for oppdatering av arealbrukskartene for reindrift.  

Powered by Labrador CMS