Hormoner kan avsløre svangerskapskomplikasjoner

Ny kunnskap om svangerskapshormonet hCG kan hindre alvorlige komplikasjoner som følge av svangerskap utenfor livmoren og svangerskapsforgiftning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette viser Dr med. Johan Arnt Steier i sin doktoravhandling “Human chorionic gonadotropin (hCG) in pregnancy Impact of fetal sex on hCG in maternal blood”. Steier disputerte nylig ved Universitetet i Bergen.

Svangerskapshormonet hCG produseres i morkakevevet fra svangerskapets begynnelse, og gir utslag på svangerskapstester inntil en uke før forventet ny menstruasjon. Det er dette hormonet som hindrer at fosteret avstøtes, og som gjør at svangerskapet opprettholdes. Nå viser Steier at hormonet også har andre funksjoner.

"Dr.med. Johan Arnt Steier er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp og er seksjonsoverlege ved Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus."
"Dr.med. Johan Arnt Steier er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp og er seksjonsoverlege ved Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus."

- Under unormale svangerskap kan hCG i noen tilfeller ikke påvises i mors blod eller urin, men i andre deler av kroppen. Dette betyr at man kan bære på et abortert foster uten å være klar over det, eller være svanger utenfor livmoren. Har man mistanke om svangerskap uten at hCG påvises i blod eller urin, skal man med andre ord undersøke videre for ikke å overse farlige situasjoner, sier Steier.

Avgjørende for kjønnsutvikling

hCG-hormonet preger fosteret allerede fra fem-seks-ukersstadiet. Da begynner hormonet å stimulere kjønnskjertlene hos gutter. Den samme stimuleringen skjer ikke hos jentefostrene, men her er det til gjengjeld påvist høyere innhold av hCG enn hos guttefostre.

- Selv om kjønnet er bestemt av kromosomer allerede ved sammensmeltningen av sædcelle og eggcelle, er det med andre ord hCG-hormonet som i en tidlig fase gjør resten av arbeidet og bidrar til at vi utvikler oss som gutter og jenter, sier Steier.

Steier har studert svangerskapshormonet i ulike faser av normale og unormale svangerskap. Hvis det foreligger et jentefoster, er hCG høyere enn om det foreligger guttefoster. I tvillingsvangerskap er hCG dobbelt så høy ved kombinasjonen jente-jente, jente-gutt enn ved gutt-gutt.

I den tidlige fasen av arbeidet undersøkte Steier hvor lenge hCG kunne påvises i kroppen etter avsluttet svangerskap.

- Her fant jeg hormonet påvisbart opp til to måneder etter endt svangerskap. Når vi vet dette, vil det med andre ord være lettere å skille mellom nygravide og kvinner som kun har hormonelle rester etter forrige svangerskap. Denne kunnskapen har stor betydning i medisinsk behandling av kvinnene, sier Steier.

Åpner for nøyere overvåkning

Avhandlingen omfatter også studier av hCG i normale svangerskap i sammenligning med svangerskap med sykelige tilstander.

- I løpet av de siste ti svangerskapsukene har jeg vist at hCG og testosteronnivået stiger betraktelig hos guttefostre når kvinnen har såkalt svangerskapsforgiftning. Hos jentefostre er det kun testosteronnivået som stiger.

- Dette åpner for nøyere overvåking av svangerskapet og behandling på et tidligere tidspunkt, sier Johan Arnt Steier.

Avhandlingen er således et viktig bidrag til forståelsen av hormonelle påvirkninger og forandringer i svangerskapet

Powered by Labrador CMS