En notis fra Høgskolen i Østfold - les mer.

Dette informasjonsskiltet er satt opp ved Jellhaugen/Gjellestad i Halden.
Dette informasjonsskiltet er satt opp ved Jellhaugen/Gjellestad i Halden.

Skipsgraven på Gjellestad gjøres levende digitalt

Årets funn av vikingskip og gamle boplasser på Gjellestad blir levendegjort av forskere på Høgskolen i Østfold i Halden ved hjelp av dataspillteknologi.

I vår bevilget Østfold fylkesting penger til å levendegjøre Gjellestadfunnet digitalt.

I sommer ble deler av vikingskipet, fem langhus og åtte gravplasser funnet under utgravingen nær Jellhaugen, som er godt synlig fra E6 i Halden.

I høst har samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold, Fylkeskonservatoren i Østfold, Institutt for Energiteknikk og Smart Simulation fortsatt.

– Nå er vi i full gang med å skape en digital form på vikingskipet, skipsgraven, husene og landskapet rundt gravhaugene. Dette skjer i laboratoriene våre på Remmen, sier førsteamanuensis Joakim Karlsen fra Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

– Selv om mye av skipet har råtnet bort vil vi kunne klare å gjenskape en ganske god digital modell av det. Vi håper at mange vil ha glede å utforske skipet og funnstedet på denne måten, og lære mer om skipsgraver og bosetning.

Prosjektet jobber for at levendegjøringen skal offentliggjøres før jul, sånn at interesserte i Norge og over hele verden kan se hvordan Gjellestad-skipet så ut når det ble gravd ned for cirka 1000 år siden.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Høgskolen i Østfold

Powered by Labrador CMS