En notis fra Høgskolen i Østfold - les mer.

Et nytt nettmagasin skal gjøre det lettere å dele informasjon om fremskritt i kampen mot ungdomsledighet i Europa. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Et nytt nettmagasin skal gjøre det lettere å dele informasjon om fremskritt i kampen mot ungdomsledighet i Europa. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Samler innsatsen mot ungdomsledighet i Europa

Omtrent 15 millioner europeiske ungdommer i alderen 20-34 år verken var i jobb, utdanning eller opplæring viser tall fra i fjor. Verst er det for unge i Italia og Hellas der mer enn hver fjerde ungdom står utenfor arbeidsmarkedet. Et nytt nettmagasin, Youth Employment Magazine, skal inspirere, samle og bevisstgjøre ungdommer i hele Europa om veier inn i arbeidslivet. Ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er bidragsytere til det nye magasinet.

– Utveksling av erfaringer på tvers av landene er en utfordring. Dette er hovedgrunnen til at det opprettes en felles kommunikasjonsplattform i form av et online magasin, sier førsteamanuensis Fred Carlo Andersen ved Høgskolen i Østfold.

Et fond, der Island Lichenstein og Norge er giverland, støtter tiltak innen innovasjon og utforsking, deling av kunnskap og god praksis, analyse og forskning – som kan bidra til økt sysselsetting av ungdom.

Magasinet har informasjon, status og nyheter om alle prosjektene, og i tillegg artikler om kunnskap og forskning på feltet. Målet er at magasinet skal bli et knutepunkt for alle involverte innen jobbskaping for unge i Europa. Det skal bli lettere å dele erfaringer og gode tiltak mellom land.

Les mer om kampen mot ungdomsledighet på nettsidene til Høyskolen i Østfold

Powered by Labrador CMS