En notis fra Høgskolen i Østfold - les mer.

Boka presenterer blant annet analyser av tilegnelse av fremmedspråk og andrespråk både hos barn og voksne, muntlig og skriftlig. (Illustrasjonsfoto: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)
Boka presenterer blant annet analyser av tilegnelse av fremmedspråk og andrespråk både hos barn og voksne, muntlig og skriftlig. (Illustrasjonsfoto: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)

Ny bok om forskning og undervisning i språk

Boka «Teachability and learnability across languages» fyller et forskningsgap ved det at den undersøker både språktilegnelse, språkundervisning og språkvurdering og testing i lys av én bestemt språkinnlæringsteori, nemlig Prosessbarhetsteorien.

Prosessbarhetsteorien (PT) er en form for mellomspråksteori som beskriver og forklarer utviklingen av et nytt språk, og det spesifikke for PT er at man har eksakte beskrivelser av et begrenset antall grammatiske strukturer som tilegnes i en bestemt rekkefølge.

Ragnar Arntzen, Gisela Håkansson og Arnstein Hjelde, alle ansatt ved Høgskolen i Østfold, har vært redaktører for boka sammen med professor Jörg-U Kessler (Pädagogishe Hochschule Ludwigsburg). To ansatte ved høgskolen bidrar med hver sin artikkel, stipendiat Linda E. Emilsen og professor Gisela Håkansson.

For første gang presenteres en forskningsmessig tidslinje for den betydning undervisning har i språktilegnelse, og en av artiklene i boka viser hvordan forskningsfeltet andrespråkstilegnelse har utviklet seg siden 1980-tallet.

Boka presenterer også analyser av tilegnelse av fremmedspråk og andrespråk både hos barn og voksne, muntlig og skriftlig, når det gjelder språkene engelsk, japansk, norsk, polsk, spansk, svensk, tyrkisk, tysk og ungarsk.

Antologien består av elleve kapitler der man utforsker teoretiske, metodiske og grammatiske sider i språktilegnelse, undervisning og forskning innenfor andrespråks- og fremmedspråksfeltet.

Les mer om boka på nettsidene til Høgskolen i Østfold.

Powered by Labrador CMS