Aldring og digital kompetanse

Samfunnets krav om at eldre skal tilegne seg digital kompetanse hindrer oss i å utnytte deres kompetanse og potensial fullt ut. Dette hevder eldreforsker Øyvind Nøhr i en ny forskningsrapport "De kompetente eldre".

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

Hovedfokuset i dette forskningsprosjektet var å se på hvordan den eldre generasjon forholder seg til IKT.

I dag er det over 300.000 eldre, fra 67 år og oppover, som ikke bruker en datamaskin.

For de som har en datamaskin; hva bruker de den til? Hvilke grunner har eldre til å ikke ta i bruk IKT? Skyldes denne digitale kløften bare generasjonsforskjeller, eller spiller selve aldringen inn?

Prioriterer andre ting

- Det viktigste resultatet om eldre og bruk av IKT, er at eldre er en mangfoldig gruppe og at aldringen har mange fasetter, forteller Øyvind Nøhr.

- Vi hadde forventet at de eldre brukte IKT i langt mindre grad enn de yngre, men det overrasket oss at det var en gruppe eldre som hadde erfaring med IKT fra tidligere, som nå hadde veloverveide og reflekterte grunner til ikke å bruke dette.

- Argumentene var blant annet at de nå ville sette sin egen dagsorden og prioritere andre ting enn å fordype seg i den digitale verden.

Nettbruk og nettverk

Samtidig viser undersøkelsen at mange nyter godt av IKT nettopp i alderdommen. Nettet og bruken av mobiltelefon kan gjøre at de får bedre kontakt med familien gjennom e-post, SMS og chatting.

Eldre kvinner bruker dessuten mer e-post enn menn, og søker mer konkret informasjon. Menn virrer (surfer) i større grad rundt på nettet.

Søking etter informasjon kan også gjøre hverdagen enklere for eldre, spesielt dersom sykdom skulle ramme. Dette gjelder også netthandel.

Samfunnets behov for eldre

Bruk av IKT må være et frivillig valg, hevder Nøhr. Det å velge bort IKT er nødvendigvis ikke et tegn på svakhet. Ofte utrykker det en bevisst holdning til hva man vil med sin alderdom.

IKT-kompetanse, ofte kalt den femte basisferdighet, er ikke det eneste målet for hva en eldre mann eller kvinne innehar av kvaliteter og kompetanse.

Positive egenskaper som modenhet, visdom, innsikt og erfaring, utvikles gjennom alder. Dette gjør at de fleste eldre trives i den alderen de er i. Faren er at andres verdinormer og krav til egenskaper tar over for hva man selv føler og erfarer.

"Øyvind Nøhr er utdannet samfunnsgeograf med over 20 års erfaring som eldreforsker. Han har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer siden 1995. Tidligere i høst gav han ut boka Gammelt skinn - ung i sinn! (Aschehoug) - en vitsebok om eldre og aldring."
"Øyvind Nøhr er utdannet samfunnsgeograf med over 20 års erfaring som eldreforsker. Han har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer siden 1995. Tidligere i høst gav han ut boka Gammelt skinn - ung i sinn! (Aschehoug) - en vitsebok om eldre og aldring."

Negative holdninger til eldre, stereotypier og det at man blir diskriminert bare på grunn av alder, kan være til hinder for at eldre bidrar på den måten de selv måtte ønske, og på en måte som samfunnet faktisk har behov for.

IKT for eldre

Øyvind Nøhr har gjennom 20 år forsket på eldre og har klare ideer for hvordan man kan tilrettelegge for at eldre i større grad kan bli en mer integrert del av samfunnet.

- For at eldre skal ta i bruk IKT, så handler det mye om motivasjon, inspirasjon og tilrettelegging, sier han.

For den som ønsker å lære IKT i voksen alder, bør det utvikles god programvare og tilpassende kurstilbud. Dagens opplæring mot eldre er i de aller fleste tilfeller ikke tilpasset målgruppen. Man bør også være åpen for å opprettholde systemer hvor utfylling av skjemaer, banktjenester og lignende fortsatt kan gjøres som før uten digital kompetanse.

Lenker:

Les mer om Øyvind Nøhr

Les hele rapporten De kompetente eldre (pdf-fil)

Powered by Labrador CMS