En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Hvordan kan musikk være et verktøy for å fremme integrering og interkulturell kompetanse? Det skal et forskningsprosjekt se nærmere på. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Hvordan kan musikk være et verktøy for å fremme integrering og interkulturell kompetanse? Det skal et forskningsprosjekt se nærmere på. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskere finner migranters musikalske historier

Hvordan kan musikk kan fremme integrering og interkulturell kompetanse? Høgskolen i Innlandet er partner i et internasjonalt forskningsprosjekt som skal undersøke dette spørsmålet.

Mapping the Music of Migration dreier seg om å samle lydopptak av migranters musikalske historier i en interaktiv app. Formålet er å øke bevissthet rundt og toleranse for kulturelt mangfold. Musikktradisjoner er en viktig del av migranters livserfaringer, og forskerne mener at å dele kunnskap om dette kan motarbeide negative stereotypier.

– Migrasjon er blant de mest aktuelle politiske og sosiale sakene i vår samtid, og prosjektet griper inn i denne tematikken ved å rette fokus mot hvordan musikalske praksiser tilrettelegger for, eller vanskeliggjør, sosiale relasjoner og integrering, forklarer førsteamanuensis Kai Arne Hansen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskere fra Storbritannia, Bulgaria, Hellas, Italia, Kypros, Norge og Spania deltar i prosjektet som varer til høsten 2021.

Les mer om musikk-prosjektet på nettsidene til Høgskolen i Innlandet

Powered by Labrador CMS