En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

I prosjektet er det definert 13 case-områder spredt over hele Europa. Forskerteamet ved HINN skal sammen med den nye fylkeskommunen Innlandet jobbe med case ‘Gudbrandsdalen’.
I prosjektet er det definert 13 case-områder spredt over hele Europa. Forskerteamet ved HINN skal sammen med den nye fylkeskommunen Innlandet jobbe med case ‘Gudbrandsdalen’.

Får EU-midler for forskning på innvandring

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er en av partnere i det nye Horisont 2020-prosjektet MATILDE.

Forskningspartnere i ti europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. Hypotesen er at utenlandsk innvandring kan være viktig for sosial og økonomisk utvikling i rurale fjellregioner.

Matilde står for Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions.

Prosjektet er utviklet på bakgrunn av polarisering av politikken i EUs medlemsland.

– Etter hvert har det blitt utbredt forståelse av at migrasjon, spesielt av personer med flyktningbakgrunn og deres familiegjenforente bidrar negativt til utvikling i landene de kommer til, sier prosjektleder Mari Bjerck.

Partnerne i prosjektet er opptatt av å finne de riktige styringsmekanismene slik at spesielt rurale områder kan dra nytte av og utvikle migrasjon til sin fordel.

– På den måten kan vi kanskje skape nye fortellinger om hvilken effekter migrasjon faktisk har på rurale områder, forteller Bjerck videre.

Forskningsprosjektet ledes av forskningsinstituttet Eurac i det italienske Bolzano og starter i januar 2020.

På Østlandsforskning og HINN blir det et team på to eller tre forskere med bakgrunn i innovasjon i offentlig sektor som skal holde i prosjektet. Den norske delen av Matilde har en ramme på 311 000 euro fordelt over tre år.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Østlandsforskning / HINN

Powered by Labrador CMS