Hvilke økonomiske ringvirkninger gir fritidsboligene i Oppland? Det skal forskere undersøke i et nytt prosjekt. (Foto: Østlandsforskning)
Hvilke økonomiske ringvirkninger gir fritidsboligene i Oppland? Det skal forskere undersøke i et nytt prosjekt. (Foto: Østlandsforskning)

Skal forske på fritidsboliger i Oppland

Oppland er et av fylkene i Norge med flest fritidsboliger. Hva slags økonomiske ringvirkninger gir disse?

I 2018 var det i underkant av 52 000 fritidsboliger i Oppland. Fylkeskommunen har som mål å være det fylket i Norge med høyest verdiskaping knyttet til deltidsinnbyggere.

Oppland fylkeskommune har derfor innvilget 1 million kroner til å utvikle kunnskap om verdiskapingen av fritidsboliger og økonomiske virkninger lokalt, kommunalt, regionalt og for samfunnet generelt. Det er Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet som skal utføre kartleggingen.

Det er ofte stort fokus på hvor mye penger hytteeierne bruker lokalt. Ofte er tallene for detaljhandelomsetning store, men å handle i supermarkeder gir i utgangspunkt mindre verdiskaping fordi varene kommer utenfra området og tallene betyr lite for den lokale sysselsettingen. Byggevirksomhet i hyttefelter gir derimot større effekt, men dette er avhengig av hvordan utbyggingen organiseres.

Målet er å finne data som kan belyse hva hyttene betyr for den kommunale økonomien, hva de lokaløkonomiske virkninger er og hva hyttene har å si for nærings- og bygdeutviklingen.

Les mer om prosjektet på ostforsk.no.

Powered by Labrador CMS