Forskerne har sett på forskningen på hvordan drikke mye og tett mens du er ungdom, påvirker flere deler av hjernen.  (Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB Scanpix)
Forskerne har sett på forskningen på hvordan drikke mye og tett mens du er ungdom, påvirker flere deler av hjernen. (Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB Scanpix)

Fyllekuler i tenårene kan skade hjernen

Drikkingen påvirker områder som er viktige for hukommelse og selvkontroll. 

Hjernen til ungdommer og unge voksne som går på fyllekuler blir mindre og tynnere på viktige områder, ifølge en ny studie. Det kan påvirke alt fra selvkontroll og hukommelse, til om vi velger å kjøre i fylla.

Studien oppsummerer forskningen som ser på hvordan det å drikke mye på kort tid, kan føre til fysiske endringer i hjernen til unge mennesker.

Svekker hjernen på viktige områder

Forskerne har sett på 38 studier som tar for seg hvordan det å drikke mye og tett mens du er ungdom påvirker flere deler av hjernen vår. Alle områdene spiller nøkkelroller i måten vi oppfører oss på, og kan ha mye å si for hvor godt vi klarer oss i samfunnet.

Disse områdene av hjernen er viktige for alt fra selvkontroll, korttidsminne og evnen vår til å lære, til hvor flinke vi er til å vurdere risikoen ved å gjøre noe farlig opp mot hva vi får ut av det. I forskningsgjennomgangen knyttes sistnevnte opp mot fyllekjøring og stoffmisbruk.

Alle disse områdene i hjernen var både mindre og tynnere hos de som drakk mye på kort tid som tenåringer. Med det mener forskerne jenter som drakk mer enn fire enheter og gutter som drakk mer enn fem, på under to timer.  

– Hjernen er fortsatt i utvikling

I hjernestudiene som forskerne har sett på, har ungdommene som er blitt studert gått på slike fyllekuler minst en gang i måneden før hjernen deres ble skannet. Ungdommene i studiene var mellom 15 og 24 år.

– Hjernen er fortsatt i utvikling i ungdomstiden, sier Anita Cservenka i en pressemelding. Hun er førsteamanuensis ved Oregon State University, og er en av forskerne bak forskningsgjennomgangen som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Cersvinka mener det er viktig å skape en bedre forståelse av hvordan det å drikke mye og tett påvirker hjernen, spesielt siden dette er noe som er i ferd med å bli vanligere blant ungdom i USA.  

Mindre fyll blant norsk ungdom

I Norge kan det virke som om pilene peker den andre veien. Den oppvoksende generasjonen med nordmenn sier i alle fall selv at de ikke havner på fylla like ofte som den forrige.

 

 

I 2007 sa over en av tre norske 15- og 16-åringer at de hadde drukket mer enn fem enheter på en kveld i løpet av den siste måneden, da de ble spurt i forbindelse med en stor europeisk undersøkelse om rus blant studenter. Bare én av fem sa det samme da spørsmålet ble stilt på nytt i 2015. De norske ungdommene sier også at de helt generelt sett drikker mindre alkohol enn studenter i resten Europa.

Blant norske 12-åringer er det heldigvis enda færre som drikker. Bare én av ti gutter i syvendeklasse sier at har drukket alkohol i løpet av den siste måneden, ifølge en forskningsstudie fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Knappe én av 25 jenter sier det samme. Men det er likevel ikke grunn til å være helt fornøyd.

– Det at det i hele tatt finnes så unge i Norge som på månedlig basis drikker mer enn en slurk eller to med alkohol, og at noen 12-åringer til og med drikker seg fulle, bør bekymre, sa forsker Mari-Anne Sørlie, da hun ble intervjuet om undersøkelsen i en medlemsartikkel på forskning.no.

Referanse: 

Anita Cservenka og Ty Brumback. The Burden of Binge and Heavy Drinking on the Brain: Effects on Adolescent and Young Adult Neural Structure and Function. Frontiers in Psychology, 2017. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01111

Powered by Labrador CMS