Føler du deg ung? Det kan være gode nyheter for hjernehelsa. (Foto: oneinchpunch / Shutterstock / NTB scanpix)
Føler du deg ung? Det kan være gode nyheter for hjernehelsa. (Foto: oneinchpunch / Shutterstock / NTB scanpix)

Du kan føle hvor gammel hjernen din er

Føler du deg ung for alderen? Da er du det trolig også, ifølge ny forskning.

Publisert

Subjektiv alder er et kjent fenomen for fagfolk. Altså det at alderen folk føler de har, ikke alltid stemmer overens med tallet på bursdagskortet.

En norsk undersøkelse viste for eksempel at tre av fire i Norge følte seg yngre enn de er. Og det er godt nytt for dem det gjelder. Flere studier har nemlig vist at de som føler seg yngre også oftere er i bedre form. De har oftere bedre fysisk og kognitiv helse og er mer fornøyd med livet.

Men kan følelsen av å være gammel eller ung faktisk si noe om hvordan tilstanden i hjernen virkelig er?

Seyul Kwak fra Seoul National University og kollegaene hans har prøvd å finne ut av nettopp dette.

Følelsen stemte med målingene

Forskerne fikk 86 friske eldre til å svare på spørsmål som avslørte hvor ung til sinns de følte seg. Og så fikk hele gjengen seg en tur i en hjerneskanner. Dermed kunne forskerne lete etter tegn til aldring, og bestemme alderen på hjernene i forhold til et gjennomsnitt.

Resultatene viste altså at de som følte seg eldre enn sin egentlige alder, virkelig hadde flere tegn til aldring enn vanlig. Det motsatte gjaldt for de som kjente seg yngre enn de var. De hadde mer grå hjernemasse i flere hjernedeler og hjernen deres ble generelt anslått til å være yngre enn den var.

Dette kan altså tyde på at folk faktisk kan oppfatte tilstanden i egen hjerne, konkluderer forskerne.a

Kwak og co mener resultatene taler imot ideen at noen mennesker føler seg yngre som en slags forsvarsmekanisme mot stigmatisering mot eldre.

Kanskje dette fenomenet etter hvert kan gi oss en måte å oppdage aldersrelatert nevrologisk svekkelse før den er mulig å oppdage på andre måter, spekulerer teamet.

Kan påvirke livsstilen

Det verdt å nevne at studien har en del svakheter.

Forskerne innrømmer at målet på selvopplevd alder er en smule grovt. Det er også mulig at de 68 deltagerne ikke var helt representative for hele befolkningen.

I tillegg er det jo ikke helt lett å vite hvilken vei denne sammenhengen går:

Følte folk seg yngre fordi hjernen deres faktisk hadde færre svekkelser enn alderen skulle tilsi, eller er det slik at folk som føler seg unge til sinns oftere lever på en måte som beskytter hjernen mot aldring?

Her er det bare å vente på mer forskning!

Referanse:

S. Kwak, H. Kim, J. Chey & Y. Youm, Feeling How Old I Am: Subjective Age Is Associated With Estimated Brain Age, Frontiers in Aging Neuroscience, juni 2018.