Dette er lårbein som ble kastet i en dansk innsjø for rundt 2000 år siden.  (Foto: PNAS)
Dette er lårbein som ble kastet i en dansk innsjø for rundt 2000 år siden. (Foto: PNAS)

Disse knoklene stammer fra et slag i Danmark for 2000 år siden

Levningene til nesten 400 menn forteller en brutal historie.

Disse knoklene ble kastet i en innsjø i Sør-Jylland for rundt 2000 år siden. Noen gikk kanskje og ryddet etter et stort slag som hadde skjedd i nærheten, og av en eller annen grunn valgte de å kaste levningene etter de kjempende i innsjøen.

Stedet kalles Alken Engen, og har vært et kjent arkeologisk utgravningssted siden 1950-tallet, og nå har det blitt gjort nye oppdagelser, på et sted som var en innsjø for flere tusen år siden.

Over 2000 menneskeknokler har blitt funnet i en ny utgravning. Dette knokkelpuslespillet utgjør minst 82 forskjellige mennesker, og gjennom årene med utgravning har det blitt funnet restene etter nesten 400 mennesker på et ganske lite område.

Alle er menn, og nesten alle er over 20 år gamle. Det har også blitt funnet våpen som økser, spyd, sverd og skjold på dette stedet, så forskerne tror det er snakk om restene etter et ganske stort slag.

Dateringen forteller at disse menneskene døde en gang mellom litt før år null og 54 e.Kr, og funnet er beskrevet i tidsskriftet PNAS.

Dette er en periode det skjedde mye i Europeisk historie, men mye er ukjent om Skandinavia på denne tiden.

På kartet under kan du se funnstedet i Danmark:

 

Romerriket

En av de mest kjente romerske skikkelsene er Julius Cæsar. Han ble blant annet berømt på grunn av hærtogene sine inn i blant annet dagens Frankrike og Tyskland, kalt Gallia og Germania. Disse hærtogene skjedde rundt år 60-50 f.Kr.

Germania var et stort område hvor det levde forskjellige folkegrupper, som ble beskrevet som krigerske av de romerske historieskriverne.

Romernes kriger med de germanske gruppene førte til et av romernes mest ydmykende militære tap. I år 9 e.Kr. sto slaget ved Teutoburgerskogen i dagens Nord-Tyskland, hvor flere romerske legioner ble knust, og Romerne prøvde aldri å ta de nordlige germanske områdene igjen. Du kan lese mer om dette slaget på Wikipedia.

Restene av slaget i Danmark har ikke noen umiddelbar kobling til Romerriket, men det skjedde på en tid hvor romerne var aktive i Germania. Slaget i Danmark var kanskje mellom forskjellige germanske stammer.

Ingen vet hvorfor dette slaget skjedde eller hvem som var på de forskjellige sidene, men sannsynligvis er det medlemmer av den tapende siden som ble liggende igjen.

Og på ett eller annet tidspunkt måtte noen rydde opp etter slaget.

Stort opprydningsarbeid

Knoklene har mange spor etter brudd og kuttskader som kan oppstå når folk slåss med våpen.

Men knoklene har også blitt gnagd på av forskjellige dyr, som ulv og rev. Det betyr sannsynligvis at de døde har blitt liggende på slagmarken i opp mot et år etter slaget.

Men så samlet noen knoklene sammen og kastet dem i innsjøen, muligens som en del av et ritual ifølge forskerne.

Det er klare tegn på at knoklene har blitt samlet sammen. På bildet under kan du se hvordan flere bekkenbein har blitt tredd på en pinne for så å bli kastet i innsjøen. Dette betyr også at folkene som lå igjen på slagmarken var delvis skjeletter da de ble ryddet unna.

Du kan se hvordan deler av bekkenben har blitt tredd på en pinne. (Foto: PNAS)
Du kan se hvordan deler av bekkenben har blitt tredd på en pinne. (Foto: PNAS)

Genetiske undersøkelser kan kanskje si noe om hvor disse tapende krigerne kom fra, men dette har ennå ikke blitt gjort.

Referanse:

Holst mfl: Direct evidence of a large Northern European Roman period martial event and post-battle corpse manipulation. PNAS, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1721372115. Sammendrag

Powered by Labrador CMS