Kortere ventetid og informasjon om bivirkninger av medisiner er noe av det nordmenn etterlyser fra legekontorene.
Kortere ventetid og informasjon om bivirkninger av medisiner er noe av det nordmenn etterlyser fra legekontorene.

Nordmenn flest er fornøyde med fastlegen, men mange klager over ventetiden

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelsen som rapporten baserer seg på er gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Om lag 8.000 voksne pasienter ble i 2021 og 2022 stilt spørsmål om erfaringer med fastlegen, om organiseringen og opplevelsen av andre ansatte på fastlegekontoret, tilgjengelighet og om hvor god kommunikasjonen er mellom fastlegen og resten av helsevesenet.

Pasientene rangerte de ulike delene av fastlegeopplevelsen på en skala fra 0 til 100.

Føler seg tatt på alvor

Pasientene var mest fornøyde med fastlegen, organiseringen og de andre ansatte på legekontoret og om fastlegens kommunikasjon med resten av helsevesenet.

Fastlegene fikk en score på 80 av 100. Organisering og kommunikasjon fikk også over 75.

– På enkeltspørsmål ser vi at pasientene er særlig fornøyde med evnen fastlegen har til å gjøre seg forstått, ta pasienten på alvor, og at vedkommende er faglig dyktig og viser videre ved behov, sier Rebecka Norman i en artikkel på FHI.no.

FHI gjorde en lignende undersøkelse i 2018. Pasientene var fornøyde med de samme tingene den gang.

Mindre fornøyd med ventetiden

Pasientene på norske legekontorer er mindre fornøyd med ventetiden.

Spørsmålene dreide seg om hvorvidt pasientene opplevde ventetiden til vanlig eller akutt legetime som akseptabel. Og de ble spurt om hvor lenge de måtte vente.

Scoren for de akutte timene var 63 av 100. Flere pasienter enn i 2018 rapporterte om ventetider på to dager eller mer for en akuttime.

Ventetidene hadde også økt for vanlige timer.

Vil ha mer informasjon om bivirkninger

Pasientene ble spurt om hvorvidt de mener fastlegen mestrer helseproblemene de kommer med. Her er også scoren relativt lav: 68 av 100.

Pasientene etterlyser også mer informasjon rundt bivirkninger av medisiner.

For fastlegenes del har det de siste årene blitt rettet fokus mot et voldsomt arbeidspress. Det er blant annet omtalt av Aftenposten 19. mai i år.

I 2021 skrev forskning.no at stress hos fastleger er firedoblet på ni år.

Og 19. mai i år skrev NRK om mangelen på fastleger og om en rapport som viser at 150.000 nordmenn står uten fastlege.

Referanse:

Norman, Rebecka Maria., Bjertnæs, Øyvind Andresen., Danielsen, Kirsten og Holmboe, Olaf. (2022). Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2021/2022. Rapport fra Folkehelseinstituttet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS