Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

– De som ikke går til tannlegen fordi kostnaden er for høy, rapporterer også om dårligere oral helse, som påvirker dem i dagliglivet, forteller professor Anne Åstrøm.
– De som ikke går til tannlegen fordi kostnaden er for høy, rapporterer også om dårligere oral helse, som påvirker dem i dagliglivet, forteller professor Anne Åstrøm.

Svensker dropper tannlegen på grunn av prisen

Undersøkelse viser at høye tannlegekostnader får svensker til å droppe nødvendig tannlegebehandling. Dette til tross for at deres tilskuddsordninger er bedre enn våre.

Til høsten er det Stortingsvalg og debatten om gratis tannhelse for voksne er igjen høyaktuell. Er det imidlertid slik at voksne dropper å gå til tannlegen fordi det er for dyrt?

Det har instituttleder og professor Anne Åstrøm ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen (UiB) undersøkt.

I en svensk studie har menn og kvinner blitt spurt om de besøker tannlegen regelmessig og om høy kostnad får de til å la være. Svenskene har fylt ut skjema på ulike tidspunkt i livet, fra de er 55 år i 1997 til 2017. De har også blitt bedt om å vurdere sin egen sosioøkonomiske status. Det er disse dataene Åstrøm og hennes kolleger har brukt:

– Vi fant støtte for at det er en sammenheng mellom kostnad for tannlegebesøk og at man unngår tjenesten, forteller professoren.

Forskerne så også at dette hadde betydning for tannhelsen:

– De som ikke går til tannlegen fordi kostnaden er for høy, rapporterer også om dårligere oral helse, som påvirker dem i dagliglivet. Det kan dreie seg om at det er vanskeligere å utføre fysiske og psykiske gjøremål, arbeid og å snakke med folk. De kan oppleve sjenanse som følge av tennene, og det påvirker deres livskvalitet negativt, forteller Åstrøm.

Forskjellene bestod

Om lag 3000 deltagere tok del i undersøkelsen over hele perioden den varte. Forskerne så en liten nedgang i antall som rapporterte om å la være å gå til tannlegen på grunn av kostnad fra 1997 til 2017.

Samtidig så de at sammenhengen mellom rapportert sosioøkonomisk status og valget om å droppe tannlegebesøket fordi det er for dyrt, bestod.

Fra 1997 til 2017 har tannhelsereformene i Sverige endret seg, men Åstrøm sine undersøkelser tyder på at de ikke har kunnet møte utfordringene høy kostnad har for tannhelsen til enkelte.

Unge voksne er kanskje spesielt utsatt

Åstrøm sier at det ikke har blitt gjort lignende undersøkelser i Norge, men at det kunne være spennende å gjøre det. Særlig interessant kunne det være å se på hvordan unge voksne sin orale helse påvirkes av høye kostnader:

– Unge voksne er en interessant gruppe i Norge. De går fra gratis tannhelse til å måtte betale selv, i en tid de også har svært dårlig råd. Dette er også en gruppe som stort sett er vant til å ikke ha hull. Dermed kan det gå lang tid mellom hvert tannlegebesøk. Gratis tannhelse burde ikke være et tilbud som utløper på attenårsdagen, mener Åstrøm.

Referanse:

Anne Nordrehaug Åstrøm mfl.: Avoidance of dental appointment due to cost and consequences for oral health-related quality of life: 25-yr follow-up of Swedish adults. European Journal of Oral Sciences, 2021. Doi.org/10.1111/eos.12778

Powered by Labrador CMS