Helsetjenestene er under press

Vi bekymrer oss mer for helsa og forventer derfor mer av helsevesenet. Forskere spår at helsetjenester vil vokse med 20 prosent de neste femten årene.

Folk forventer mer av helsetjeneste i dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Folk forventer mer av helsetjeneste i dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvor mye kapasitet trenger egentlig helse Norge i fremtiden?

Det har forskere ved Sintef forsøkt å svare på ved å se på hvor mye spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst har vokst de siste åene.

De fant at behovet for helsetjenester har økt kraftig.

Mens befolkningen i Helse Sør-Øst økte med ti prosent i tiårsperioden, økte antallet av øyeblikkelig hjelp med hele 88 prosent i samme periode.

Ønsker en diagnose

Forskerne Marte Lauvsnes og Asmund Myrbostad mener tallene skyldes flere forhold, blant annet at terskelen for å oppsøke spesialisthelsetjenesten er lavere enn tidligere, og at folk forventer at ting skal skje raskt.

– Øyeblikkelig hjelp er jo tradisjonelt koblet opp til akutte fysiske lidelser, og man skulle tro at dette tallet ville ligge stabilt i forhold til folketallet, sier Marte Lauvsnes.

– Men det vi ser er en sterk økning av utskrevne pasienter uten diagnose.

Bekymringer skaper forventninger

Hun mener mye av fenomenet skyldes et økt bekymringsnivå hos folk og at dette til dels er skapt av media som hele tiden påpeker farene ved å leve.

Men hun tror også det kommer av at det nå er viktigere for folk flest og for fastleger at pasienter komme tidlig i gang med behandling. Dette er positivt og kan avverge alvorlige sykdommer, eller gjør sykdomsforløpene enklere.

Forskerne kaller det en forventningsvekst. Det betyr at befolkningen forventer en rask avklaring på plagene sine, og dermed etterspør mer hjelp enn tidligere. Det skaper vekst fordi systemet vil svare på forventningene.

– Dette er en trend vi også finner igjen i andre land, sier Myrbostad.

Referanse: 

Asmund Myrbostad m.fl.: Aktivitet- og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst. Sintef 2014

Powered by Labrador CMS