Saken er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - Les mer

Høyt utdannede ønsker ikke lege

Nordmenn med høy utdannelse vil sjeldnere kontakte lege ved lettere plager enn de med lav utdannelse.
28.1 2012 05:00


 

En studie ved Det helsevitenskapelige fakultet ved universitetet i Tromsø viser at folk med universitetsutdanning ikke ville kontaktet lege dersom de hadde kraftig hodepine, veldig sår hals, alvorlige søvnproblemer eller sterke ryggsmerter.

Studien er basert på intervjuer med 1435 personer over 25 år som besvarte spørsmål om hvem de ville kontaktet dersom de hadde plager som nevnt ovenfor.

Ifølge forsker Olaug Lian var svarene klare: Jo høyere utdannelse du har, desto mindre sannsynlig er det at du kontakter legen for plagene dine.

– Vi så på svarene til de som svarte at de ville kontakte lege, og vi fikk usedvanlig systematiske svar. Uansett kjønn, men spesielt tydelig for kvinner, viste tallene at de med lav utdannelse ville kontaktet lege hyppigere enn de med høy utdannelse.

– Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Lian som likevel har noen hypoteser.

Sett på holdningene

– Svarene vi har jobbet med viser holdninger, ikke handlinger. Vår tolkning er at det ikke er så sosialt legitimt å ha universitetsutdanning og si at du kontakter lege. Normen er at man skal klare seg selv og stole på egne evner. Dette gjenspeiler seg i resultatene våre.

Lian nevner at en annen årsak kan være at de med høyere utdannelse har et mer realistisk syn på hva legen faktisk kan hjelpe dem med.

– De med lav utdannelse kan kanskje ha større tro på at kontakt med en lege kan hjelpe dem.

Hun legger også til at man i dagens samfunn lett kan finne helseinformasjon på egen hånd.

­­– De med høy utdannelse føler seg kanskje mer trygg på at de klarer å innhente nødvendig informasjon og at de selv kan vurdere den.

Helsetilstand


Olaug Lian.

Studien ble gjennomført som en del av en internasjonal studie, European Social Survey, der nærmere 30 europeiske land deltok.

Det var menn og kvinner i alderen 25­­–75 år som deltok, og blant de norske kvinnene varierte andelen som valgte lege ved de ulike symptomene i området 33­­–75 prosent, blant mennene i området 34­­–77 prosent.

Kjønnsforskjeller var bare tydelig blant de med høyeste utdanningsnivå, der 13,8 prosent av mennene mot 8,3 prosent av kvinnene valgte lege ved alle fire symptomer.

Helsetilstanden spilte også inn: Andelen som valgte lege var høyere blant de med selvrapportert dårlig helse enn blant de med god helse.

Referanse:

Klüwer-Trotter & Lian: Holdninger til legesøkning - variasjoner etter sosial tilhørighet?, Tidsskrift for Den norske legeforening, Nr. 1 - 10. januar 2012, 132:36-40, doi: 10.4045/tidsskr.11.0380.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse