Speil, speil på veggen der…

For første gang deltar Norge i den årlige internasjonale spørreundersøkelsen om kvalitet i helsevesenet fra The Commonwealth Fund.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Helsevesenet i elleve land blir målt.
Helsevesenet i elleve land blir målt.

The Commonwealth Fund

Amerikansk stiftelse som vil fremme gode helse-tjenestesystemer med bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet, særlig for samfunnets mest sårbare medlemmer.

Stiftelsen støtter uavhengig forskning om helsespørsmål og tilbyr studieopphold gjennom Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice (les mer om dette nederst i artikkelen).

Stiftelsen gjennomfører årlige internasjonale spørre-undersøkelser med ulike tema:

 • Et representativt utvalg av hele befolkningen blir spurt hvert tredje år. Til nå er de spurt om likhet, primær-helsetjenesten og sykehjem.
 • Syke voksne er spurt fire ganger; i fjor om kroniske lidelser.
 • Allmennleger er spurt to ganger før.
 • Sykehusledere ble spurt i 2003.
 • Rapporten offentliggjøres i november.

  (Kilde: The Commonwealth Fund)

Den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund (se faktaramme) har siden 1998 gjennomført internasjonale spørreundersøkelser om helsevesenet.

De velger tema ut fra hva de mener er viktig for å oppnå bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet for brukerne.

I år er Norden representert for første gang, og både Norge og Sverige er med. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten står for den norske delen av undersøkelsen.

Avdekker mangler

Undersøkelsene har avdekket svikt og mangler hos alle landene som har deltatt.

Stiftelsen poengterer at ikke noe land er best eller verst, men at nettopp forskjellene i skåring landene imellom på det enkelte området gir mulighet for læring over landegrensene.

I fjor handlet undersøkelsen om helsetjenester for voksne med kroniske lidelser.

Det ble avdekket store forskjeller i tilgangen på helsetjenester, sikkerhet og effekt. Utenom USA omfattet undersøkelsen Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Storbritannia og Tyskland.

Her kan du lese rapporten fra 2008-undersøkelsen.

Allmennlegene blir spurt i år

Årets undersøkelse kartlegger hvordan et representativt utvalg allmennleger vurderer helsevesenet. Områdene de er bedt om å vurdere, er:

 • tilgjengelighet og pasientbehandling
 • teamarbeid og koordinering av behandling
 • kontorsystemer og IKT
 • måling av forbedring

Spørreskjemaet er sendt til 1400 allmennleger i Norge.

Systemperspektiv

Målet med undersøkelsene er å danne grunnlag for kreativ tenkning om helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenesten i sitt land.

Øyvind Andresen Bjertnæs er prosjektleiar.
Øyvind Andresen Bjertnæs er prosjektleiar.

- Undersøkelsene har et utpreget systemperspektiv og gir blant annet nyttig informasjon om samhandling mellom ulike helsetjenester og hvordan helsesystemet fungerer som helhet sett fra ulike perspektiver, forklarer prosjektleder Øyvind Andresen Bjertnæs ved Kunnskapssenteret.

- Norge planlegger i første omgang å delta i undersøkelsen i de tre neste årene, og dersom vi høster gode erfaringer og undersøkelsen viser seg viktig for oss, vil videre deltakelse være aktuelt.

Harkness Fellowship

The Commonwealth Fund finansierer et internasjonale studieprogram, The Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice, oppkalt etter stiftelsens grunnlegger Anna M. Harkness (1837-1926).

Programmet tilbyr lovende utenlandske forskere og helsepersonell studieopphold i USA på inntil ett år. Forskningsrådet og Kunnskapssenteret har gått sammen om å gjøre ordningen kjent i det norske miljøet for å få gode norske søkere.
 

Les Forskningsrådets informasjon om studieprogrammet Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice.
 

Powered by Labrador CMS