En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Grunn til bekymring? Det er uvisst om mange medisiner kan passere fra mor til barn via brystmelken. Men nå skal forskerne lete grundig etter svarene. (Foto: Natalia Deriabina / Shutterstock / NTB scanpix)
Grunn til bekymring? Det er uvisst om mange medisiner kan passere fra mor til barn via brystmelken. Men nå skal forskerne lete grundig etter svarene. (Foto: Natalia Deriabina / Shutterstock / NTB scanpix)

Europeisk storsatsing skal finne trygge medisiner for gravide

Publisert

Tenk deg at du er gravid og bruker en livsviktig medisin, men ingen vet om det vil skade barnet. Skal du slutte med medisinen? Eller ta sjansen på at det går bra? Slike spørsmål stiller mange gravide seg hvert eneste år. Nå tar EU grep for å tette kunnskapshullet, ved blant annet å analysere enorme datamengder fra europeiske helseregistre.

– I dag tar det i gjennomsnitt 27 år før det foreligger kunnskap om et legemiddel er trygt å bruke i svangerskapet, og per i dag har vi god kunnskap om sikkerhet i svangerskapet for kun 5 prosent av legemidlene på markedet. Det sier noe om hvor kort vi er kommet, forteller professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt på UiO.

En av årsakene til denne sørgelige tilstanden er at gravide som regel blir holdt utenfor de kliniske testene som gjennomføres før et nytt legemiddel kommer i salg. Med god grunn: man eksperimenterer ikke med gravide og barna deres.

– Men nå er vi i ferd med å innlede et europeisk samarbeid som i fremtiden skal sikre oss rask og solid kunnskap om alle de medisiner som gravide og ammende kan ha behov for å bruke. Det er på høy tid! forteller Nordeng, som skal delta i satsingen.

Det nye europeiske samarbeidet handler blant annet om å kombinere datakilder og helseregistre fra hele Europa. Samtidig skal det opprettes en ny morsmelk-biobank. Informasjon og opplæring av helsepersonell og gravide pasienter er også en sentral del av prosjektet.

– Deltakerne i dette store prosjektet sitter hver for seg med mange datakilder. Men hver enkelt datakilde, og ikke engang det totale antallet biobanker og helseregistre i Norge og Norden, inneholder nok data til å trekke sikre konklusjoner om til dels sjeldne effekter av medisiner. Derfor skal vi nå utvikle metoder for å samkjøre disse dataene, slik at vi kan gjøre praktisk bruk av den enorme datamengden som allerede er samlet inn, forklarer Nordeng.

Om prosjektet

  • EU-prosjektet ConcePTION skal bringe fram data om sikker medisinbruk både under svangerskapet og i den senere ammeperioden.
  • 15 internasjonale legemiddelprodusenter er med: Novartis, Glaxo, Pfizer, Merck, BMS, Takeda, Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, UCB, Teva, Janssen, Abbvie, Ellengard, Covance.
  • Koordineringen av prosjektet ledes av Prof. Dr. Miriam Sturkenboom ved University Medical Center Utrecht (UMCU), som er administrerende enhet.