En notis fra Sykehuset Innlandet HF - les mer.

– Kan du ikke bruke timen du har fått, ring poliklinikken og avbestill i god tid i forvegen, oppfordrer Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. (Illustrasjonsbilde: Tyler Olson / Shutterstock / NTB scanpix)
– Kan du ikke bruke timen du har fått, ring poliklinikken og avbestill i god tid i forvegen, oppfordrer Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. (Illustrasjonsbilde: Tyler Olson / Shutterstock / NTB scanpix)

25 900 møtte ikke til avtalt time på sykehuset

I fjor var det 25 900 pasienter som lot være å møte opp til time i Sykehuset Innlandet uten å gi beskjed.

– Dette får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet.

– Det er viktig at pasienter gir beskjed om at de ikke vil eller kan bruke den timen de har fått i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å gi alle pasienter best mulig behandling og oppfølging, og da er det viktig at de møter opp til avtalt time, sier Finnes.

Andelen som ikke møter til time uten å gi beskjed, utgjorde i 2018 cirka 4,5 prosent av de samlede polikliniske besøkene i psykisk helsevern og ved de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet. Kongsvinger-regionen er inkludert i 2018-tallene ettersom de var en del av Sykehuset Innlandets opptaksområde i fjor.

– Vi forstår at det kan komme ting i veien, men da må pasienten gi oss beskjed om at de ikke kan møte, slik at vi kan tilby timen til andre som venter, sier Finnes.

Tall for første halvår i år, viser akkurat samme tendens. Ved utgangen av juni var det registrert 12 300 pasienter som ikke møtte til avtalt time. Også dette utgjør 4,5 prosent av de samlede polikliniske timene.

For fem år siden tok Sykehuset Innlandet i bruk SMS-varsling for påminnelse av time. Etter innføring av SMS-varslingen har andelen som ikke møter til time gått ned fra 31 000 i 2013 til 25 900 i fjor.

Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som må bookes. Mange skal til andre undersøkelser i forbindelse med legetimen, for eksempel til røntgen.

– Vi ønsker å utnytte fellesskapets ressurser på en best mulig måte og da er det trist at nærmere fem av 100 polikliniske konsultasjoner ikke blir gjennomført som planlagt fordi pasienten ikke møter. Vi forstår at det i noen enkelte tilfeller kan være spesielle grunner til at pasienten ikke kommer som avtalt, men de aller fleste har likevel mulighet til å gi beskjed, sier Trine E. Finnes.

Powered by Labrador CMS