Skyldes effekten av antidepressiva bare at pasienten mistolker bivirkningene hun kjenner? Dette avviser forskerne bak en ny svensk studie.  (Foto: Intarapong/Shutterstock/NTB scanpix)
Skyldes effekten av antidepressiva bare at pasienten mistolker bivirkningene hun kjenner? Dette avviser forskerne bak en ny svensk studie. (Foto: Intarapong/Shutterstock/NTB scanpix)

Tilbakeviser at antidepressiva ikke virker

En teori om at antidepressiva egentlig ikke virker, fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier. Ny svensk studie mener å punktere resonnementet bak påstanden.

Publisert

Det er forskere ved Sahlgrenska akademien i Stockholm som i en forskningsartikkel i tidsskriftet Molecular Psychiatry plukker fra hverandre resonnementet om at det bare er placebo-effekt (narrevirkning) som ligger bak når disse legemidlene tilsynelatende virker mot depresjoner.

– Hypotesen er bisarr. Jeg er forbauset over at den i det hele tatt har fått så mye oppmerksomhet, sier Elias Eriksson, professor i farmakologi ved Sahlgrenska.

Forveksler bivirkninger med effekt

Kritikken mot antidepressiva er blant annet framsatt av de amerikanske psykologiforskerne Irving Kirsch og Guy Sapirstein i boken «The Emperor’s New Drugs: Exploding the Anti-depressant Myth».

Kritikken mot bruk av det som kalles SSRI-antidepressiva baserer seg på at pasienten ofte opplever bivirkninger fra legemidlene. Disse bivirkningene oppfatter den deprimerte pasienten som at legemidlet har effekt – og at det virker mot depresjonen.

Deprimerte pasienter som deltar i studier der noen får ekte medisiner og noen får narremedisiner, avslører ofte at de har fått den ekte medisinen, lyder hypotoesen. Det gjør de gjennom å merke bivirkninger som kvalme eller manglende sexlyst.

Har de gjennom en eller flere bivirkninger forstått at de har fått den ekte medisinen, så antar de at medisinen må virke også mot depresjonene.

Dette har fått forskere til å misforstå og konkludere med at antidepressiva virker, lyder teorien.

Har sett på tidligere studier

For å teste om effekten av SSRI-antidepressiva i virkeligheten bare er en psykologisk placebo-effekt, har forskerne ved Sahlgrenska akademien i Stockholm på nytt analysert dataene fra flere studier som i sin tid slo fast at SSRI-legemidler som paroxetin og citalopram virkelig fungerer.

Elias Eriksson er professor i farmakologi og en av forfatterne ba den nye studien. (Foto: Johan Wingborg/Sahlgrenska)
Elias Eriksson er professor i farmakologi og en av forfatterne ba den nye studien. (Foto: Johan Wingborg/Sahlgrenska)

– Vi er først med å undersøke dette skikkelig. Vi kan nå definitivt slå fast at det ikke er slik denne hypotesen foreslår, sier Elias Eriksson om bivirkningshypotesen.

Virker klart mot depresjon

De svenske forskerne har ifølge en pressemelding fra Sahlgrenska akademien analysert 2273 pasienter som fikk SSRI og 1071 som fikk narremedisin (placebo).

Analysen viser klart at SSRI-pillene virker bedre på depresjon enn placebo-pillene, konkluderer de.

Dette er også tilfelle hos de cirka 20 prosent av de SSRI-behandlede pasientene som ikke opplevde noen bivirkninger. Dette siste taler klart imot bivirkningshypotesen.

– At disse medisinene i media ofte beskrives som uten effekt, er ikke bra. Det kan gjøre at pasienter lar være å motta en effektiv og kanskje livreddende behandling, advarer Elias Eriksson.

Mer debatt om SSRI

Antidepressiva vekker ofte debatt. I vår skrev forskning.no om en strid mellom danske og norske forskere.

Forskere ved Universitetet i København advarte om at deprimerte pasienter som får selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) kan få det dårligere enn dem som bare får narremedisin (placebo).

– Vi konkluderer med at disse pillene ikke er til gagn for pasienten, sa Janus Christian Jakobsen, forsker ved Universitetet i København, til forskning.no i mars i år.

De danske forskerne hadde slått sammen resultater fra 131 studier på SSRI og foretatt det som kalles en kunnskapsoppsummering.

Men Jakobsen og kollegene hans i København møtte sterk motbør fra flere andre fagfolk på området, blant annet fra Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus i psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Malt mente at de danske forskerne gikk bombastisk ut med svært spinkle funn basert på forskning som rett og slett ikke holder faglig mål. Han antydet klart overfor forskning.no at det er de danske forskernes personlige kritiske holdning til antidepressiva som skinner gjennom i forskningsresultatene deres.

Janus Christian Jakobsen i København kontret med at kritikken mot forskningen han ledet i virkelighetene handler om prestisje og penger, og legemiddelindustriens økonomiske interesser.

Referanser:

I. Kirsch: «The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth», Basic Books, 2011

F. Hieronymus m. fl: «Efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in the absence of side effects: a mega-analysis of citalopram and paroxetine in adult depression», Molecular Psychiatry, juli 2017. Artikkelen.