Inger Lund-Kordahl er lege og stipendiat i akuttmedisinsk og anestesiologisk forskningsgruppe, og forsker på førstehjelpskunnskaper i Forsvaret.  (Foto: Privat)
Inger Lund-Kordahl er lege og stipendiat i akuttmedisinsk og anestesiologisk forskningsgruppe, og forsker på førstehjelpskunnskaper i Forsvaret. (Foto: Privat)

Rekrutterte 200 deltakere til forskningsprosjekt på rekordtid

Denne forskeren har opplevd en effektivitet som landets forskere neppe har sett maken til. 

Vanligvis tar det veldig lang tid å rekruttere personer til et forskningsprosjekt. Særlig når det er snakk om 200 personer, som skal testes i hvor gode de er i førstehjelp. 

Stipendiat Inger Lund-Kordahl ved Universitetet i Tromsø har imidlertid opplevd det stikk motsatte. 

I løpet av åtte dager hadde 240 soldater deltatt i studien hennes. Dermed hadde hun alle data hun trengte til doktorgraden.

Overraskende effektivt

– Jeg forsker på førstehjelps-kunnskapene til Sanitetsbataljonen. Alle soldatene i studien måtte gjennom to caser der vi testet den praktiske kunnskapen om hjerte- og lungeredning og behandling av skadede ved ulykke. De måtte også svare på teoretiske spørsmål, forklarer Lund-Kordahl.

Hun legger ikke skjul på at hun så for seg et langt opphold i militærleiren på Setermoen, men mener at hun istedenfor opplevde en effektivitet som landets forskere neppe har sett maken til.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende. Da jeg kontaktet Forsvaret Sanitet og sa hva jeg trengte, var svaret: Det skal vi klare, når kommer dere?

Forsvaret fristilte åtte personer for å hjelpe til. Da forskeren kom, sto både lokaler og utstyr klart, og i løpet av fire dager hadde hun testet 110 personer. – Vi var overveldet, sier Lund-Kordahl.

Publiserer i oktober

Selv tar hun ordet norgesrekord i sin munn. I løpet av kort tid hadde hun testet både ferdighetene til soldater i førstegangstjeneste og 135 sanitetssoldater fra nivå 2, altså trente soldater med førstehjelpskurs.

Hun mener det er viktig å få til slike typer samarbeid. For hennes egen del betyr det blant annet at hun kan publisere de første resultatene allerede i oktober.

Og resultatene? De viser at soldatene i Sanitetsbataljonen er svært gode i førstehjelp.

Mer forskning på soldater

Det ikke bare Lund-Kordahl som skal samarbeide med Forsvaret Sanitet fremover. Tidligere i år skrev de under på en samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT.

Målet er å samarbeide om medisinsk forskning og kompetanseheving.

– Vi har store ambisjoner om at våre fagfolk skal knytte kontakter til miljøer nasjonalt og internasjonalt, forteller dekan Arnfinn Sundsfjord.

I første omgang er det Institutt for samfunnsmedisin som er spesielt interessant for Forsvaret. De eier Tromsøundersøkelsen, sitter på en verdifull kompetanse og har en unik databank. Gjennom den nye avtalen med betaler også Forsvaret deler av et professorat som spesialiserer seg innen epidemiologi, det vil si sykdomsutbredelse i befolkningen. 

– Vi i Forsvaret Sanitet har et stort medisinsk ansvar, og kan ikke ansette egne medisinske spesialister. Derfor moderniserer vi ved å skaffe oss forbindelser til institusjonene som besitter høyt vitenskapelig nivå, forklarer kontreadmiral Jan K. Sommerfelt-Pettersen. Også de store universitetssykehusene er kontaktet, ifølge kontreadmiralen. 

Fremkaller gledestårer

Sameline Grimsgård, dekan forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, forteller at hun nesten får tårer i øynene av å tenke på hvilke muligheter forskerne ved fakultetet får gjennom denne avtalen.

– Ikke bare får fakultetet dekket 20 prosent av en forskerstilling. Forskermiljøet får også nyte godt av det gode samarbeidet Forsvaret har med blant annet NATO, sier hun.

Internasjonale forskningsdata kan dermed suppleres med Tromsøundersøkelsen sine store databanker, og forskningsforbindelser som før var utenkelige kan bli realisert.

Powered by Labrador CMS