Friske eldre er kanskje bedre rustet mentalt enn vi har trodd. Hjernen deres er likevel ikke lik de unges. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)
Friske eldre er kanskje bedre rustet mentalt enn vi har trodd. Hjernen deres er likevel ikke lik de unges. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Eldre får også mange nye hjerneceller

Har eldre bedre sjanse til å huske nye ting enn vi tidligere har trodd?

Eldre mennesker danner like mange nye hjerneceller som yngre, viser en ny studie.

De amerikanske og makedonske forskerne dissekerte hjernene til 28 mennesker som hadde dødd brått da de var mellom 14 og 79 år gamle.

De fant tusenvis av ferske nerveceller hos folk i alle aldre kort tid etter dødsfallet.

Forskerne så heller ingen forskjeller i størrelsen på området dentate gyrus innenfor hippocampus, en del av hjernen som tar seg av korttidshukommelsen.

De tror funnene betyr at eldre kan være bedre rustet til blant annet å huske nye ting enn forskere tidligere har trodd.

Friske eldre

Hippocampus kan bli skadet for eksempel om en person får Alzheimers sykdom. Da blir det vanskelig å huske.

Her var det derimot friske folk som ble studert. De hadde verken kroniske sykdommer, nervesykdommer, psykiatriske diagnoser eller hadde brukt medisiner mot depresjon. Depresjon kan skade hjernen.

Men forskerne er ikke helt sikre på om informasjonen om sykdomshistorien stemmer, og det er mange andre ting de ikke vet om livene deres. For eksempel vet de ikke hvor mye de trente, noe som også kan hjelpe hjernen.

De tar foreløpig resultatene med en klype salt og skriver i en vitenskapelig artikkel at andre studier må utforske nærmere hva som henger sammen med en frisk eldre hjerne.

Likevel svekket i alderdommen

Det har vært omdiskutert om mennesker fortsetter å danne nye hjerneceller i alderdommen.

Den nye studien tyder på at mennesket skiller seg fra andre pattedyr som forskerne har studert. For hos dyrene blir det færre nerveceller med årene, og hjernedelen knyttet til kortidshukommelsen krymper.

Likevel betyr ikke oppdagelsen at eldre menneskehjerner nødvendigvis fungerer like bra som unge.

Noe var nemlig annerledes inni de eldste hodene.

De hadde et mindre lager av en type celler som ikke er så flinke til å fornye seg. Å danne nye blodårer i hjernen ble det dessuten magrere muligheter for etter hvert som årene gikk.

Det kan også se ut til at det blir vanskeligere å få til koblinger mellom de nye nervecellene. Da blir de mindre nyttige.

En ikke fullt så fleksibel hjerne kan muligens bidra til svikt i tankekraften hos eldre.

Referanse:

Maura Boldrini mfl: Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell 22, 5. april 2018. Doi: 10.1016/j.stem.2018.03.015.

Powered by Labrador CMS