Saken er produsert og finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse - Les mer
I det personlig tilpassede behandlingsopplegget fikk legene beskjed om å prioritere veiledning til pasientene for å oppnå et bedre kosthold og mer fysisk aktivitet, og utsette medisinering hvis mulig. Færre av kvinnene som gikk gjennom dette opplegget døde av diabetes-relaterte årsaker, av hjerte og karsykdommer og av alle årsaker sett under ett, sammenlignet med kvinnene som fikk standard behandling.

Kvinner levde lenger etter personlig diabetesomsorg

 Det gjorde ikke mennene, ifølge en studie av dansker med type 2-diabetes.

30.1 2016 04:00

Personlig tilpasset diabetesomsorg, med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, ser ut til å kunne forlenge livene til kvinner. Forskere fant ikke det samme resultatet blant menn, i en studie der de sammenlignet personlig diabetesomsorg med standard behandling.

Type 2-diabetes er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten har økt voldsomt de siste tiårene. Sykdommen skyldes dårlig regulering av blodsukkeret, og overvekt og inaktivitet er av de viktigste risikofaktorene.

På 90-tallet var 970 dansker med type 2-diabetes med på et seks år langt behandlingsopplegg. Halvparten av pasientene fikk standard behandling, mens den andre halvparten fikk personlig tilpasset behandling.

Nå har danske og norske forskere evaluert hvordan det faktisk gikk med deltagerne 13 år etter at behandlingen ble avsluttet, og fant at det var forskjell på kvinner og menn. Kvinnene som hadde fått personlig tilpasset diabetesomsorg levde lenger enn de som fikk standard behandling, mens mennene ikke opplevde noen forskjell.

Levde lenger

Et sunt kosthold og regelmessig mosjon er regnet som viktige elementer i behandlingen av type 2-diabetes.

I det personlig tilpassede behandlingsopplegget fikk legene beskjed om å prioritere veiledning til pasientene for å oppnå et bedre kosthold og mer fysisk aktivitet, og utsette medisinering hvis mulig. Færre av kvinnene som gikk gjennom dette opplegget døde av diabetes-relaterte årsaker, av hjerte og karsykdommer og av alle årsaker sett under ett, sammenlignet med kvinnene som fikk standard behandling.

Mennene som fikk et personlig tilpasset behandling opplevde derimot ingen reduksjon i dødelighet, hverken relatert til diabetes eller andre årsaker.

Forskjellige holdninger

Legene som var involverte i studien rapporterte at kvinnene generelt virket mer mottakelige for livsstilsråd enn menn. Dette stemmer også med tidligere forskning, som viser at menn ofte heller stoler på sine egne vurderinger.

En annen forskjell mellom kvinner og menn som fikk personlig tilpasset behandling var at kvinnene følte økt sosial støtte fra omgivelsene deres med dette opplegget, mens menn følte mindre støtte, sammenlignet med dem som fikk vanlig behandling.

Hva disse kjønnsforskjellene kommer av gir denne studien ingen svar på. 

Referanse:

M. Ø. Krag, L. Hasselbalch, mfl: The impact of gender on the long-term morbidity and mortality of patients with type 2 diabetes receiving structured personal care: a 13 year follow-up study, Diabetologia, februar 2016. Sammendrag.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse