Blåhvalen er klodens største dyr, og kan veie opp mot 150 tonn. (Foto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet)
Blåhvalen er klodens største dyr, og kan veie opp mot 150 tonn. (Foto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet)

Hvor mange blåhvaler finnes det i Norge?

– Du har 1000 blåhvaler som kanskje av og til er innom farvannene våre, sier forsker Nils Øien, som er sjef for hvaltellingene i norske farvann ved Havforskningsinstituttet.

– Det er egentlig ikke så veldig mange. Vi har for få observasjoner til at vi kan gjøre en beregning. Men der vi observerer dem i norske farvann er langt nord, ved Spitsbergen og Jan Mayen, sier Øien.

Blåhvalen er en vandrende art, som i hovedsak kommer til norske farvann om sommerhalvåret for å beite. Da er det nemlig store mengder dyreplankton, blåhvalens favorittmat, i området. Selv om forskerne ikke vet nøyaktig hvor mange blåhvaler som er innom norske farvann, har de likevel beregnet at det er omtrent 1000 dyr som lever i Nordøst-Atlanteren.

– Så du har 1000 blåhvaler som kanskje av og til er innom farvannene våre. De vandrer nordover langs østkysten av Grønland, før de svømmer mot Svalbard, spesielt nord for Spitsbergen. Vi har faktisk satelittmerket noen få blåhvaler, og da har vi sett at de etter hvert drar sørover fra Svalbard mot Bjørnøya, sier Øien.

Og at hvaler kan vandre langt, det vet vi. De kan svømme veldig langt, forteller forskeren.

– Vi vet for eksempel at knølhvalen, en slektning av blåhvalen, kan svømme helt fra Barentshavet til Det karibiske hav. De kan vandre over avstander fra 5000 til 8000 kilometer, sier han.

Powered by Labrador CMS