Boreskipet Vidar Viking og isbryterne Oden og Sovetskiy Soyuz i aksjon under boringer. (Foto: Martin Jakobsson)
Boreskipet Vidar Viking og isbryterne Oden og Sovetskiy Soyuz i aksjon under boringer. (Foto: Martin Jakobsson)

Skal undersøke hvordan Polhavet åpnet seg

Forskningsprosjektet vil blant annet undersøke hvordan Polhavet åpnet seg. Havbunnen under Polhavet er et stort dypvannsbasseng som forskerne foreløpig vet svært lite om. Forskerne skal undersøke og kartlegge Nansenbassenget, området nordøst for Svalbard og frem til Gakkelryggen.

Prosjektet vil også utvikle og teste ny teknologi, som kan brukes til forskning i polare strøk.

Nå arbeides det først og fremst med å finansiere forskningsprosjektet, som kalles «Geosciences in the northern Arctic» (GoNorth). Prosjektet er et samarbeid mellom flere av de største norske forskningsinstitusjonene. Målet er å få med flere andre land til et internasjonalt samarbeid.

12 norske forskingsinstitusjoner har nå sluttet seg sammen om GoNorth-prosjektet, som skal utforske havbunnen og geologien i de nordligste havområdene. Prosjektet vil trolig bli den største forskningssatsningen i Polhavet gjennom tidene. 

– Geologisk kunnskap om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme til å endre seg i framtiden, sier direktør ved Norges geologiske undersøkelse, og leder for styringsgruppa i GoNorth, Morten Smelror.

Powered by Labrador CMS