Calanus, eller raudåte, er en slekt av dyreplankton som lever langs norskekysten, i Nord-Atlanteren og i arktiske farvann. Den er en art av hoppekrepsen. (Foto: Galice Hoarau)
Calanus, eller raudåte, er en slekt av dyreplankton som lever langs norskekysten, i Nord-Atlanteren og i arktiske farvann. Den er en art av hoppekrepsen. (Foto: Galice Hoarau)

Snur opp ned på etablert kunnskap om hoppekreps

– Kunnskapen om utbredelsen av raudåte i Nord-Atlanteren må skrotes, og vi må begynne på nytt, sier professor Galice Hoarau ved Nord universitet. 

Raudåte er mat for torskestammene langs norskekysten, i Nord-Atlanteren og i arktiske farvann. Dyreplanktonet er fiskens viktigste proteinføde. 

En vitenskapelig artikkel i britiske The Royal Society Biology Letters, skrevet av marinøkologer fra Nord universitet, snur opp ned på den etablerte kunnskapen om utbredelsen av fire arter, eller kopepoder, av dyreplanktonet Calanus.

I over hundre år har forskerne trodd at det var mulig å skille en Calanus-art fra en annen basert på utseendet. Men slik er det ikke.

– Genforskningen vår viser at de fire Calanus-artene har en mye bredere og mer overlappende bestandsfordeling enn hva som er basert på morfologien, altså organismens utseende, sier Hoarau.