Kalkalger er saktevoksende organismer. Mens koraller vokser én centimeter i året, vokser kalkalger kun én millimeter i året. (Foto: Erling Svensen)
Kalkalger er saktevoksende organismer. Mens koraller vokser én centimeter i året, vokser kalkalger kun én millimeter i året. (Foto: Erling Svensen)

Skjøre alger trues fra mange hold

Norge har enorme, uberørte områder av kalkalger langs kysten.

Kalkalger er en type rødalger, med kalkbelagte celler, som lever fra strandnivå og ned til omtrent 25 meter. Algene er saktevoksende organismer. Mens koraller vokser én centimeter i året, vokser kalkalger kun én millimeter i året.

– Så det vil ta tusenvis av år å bygge opp igjen et kalkalgehabitat dersom det ødelegges, sier Vivan Husa, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Men algene spiller en viktig rolle for livet i havet. Kalkalger danner nemlig et porøst habitat, med masse hulrom. Her finner forskerne blant annet skjell, krepsdyr, børstemark og kråkeboller.

Ifølge Husa er det flere trusler mot kalkalgene. I tillegg til høsting, hvor mennesker har brukt algene til å rense drikkevann og til å forbedre jord, nevner hun havforsuring.

– Algene er bygget opp av kalsiumkarbonat, eller kalk, og det løser seg opp når havet blir surere, sier hun.

Også voksende akvakultur kan true kalkalgene.

– Derfor har vi et prosjekt på gang som skal se på hvilken effekt akvakultur har på kalkalger, sier Husa.