Livlig i dypet

Det er mye vi ikke vet om livet dypt i havet. Nylig fikk britiske forskere seg en overraskelse, da de snublet over store stimer av krill, 3000 meter nede i svarteste havdypet.

Publisert
"Antarktisk krill holdt til på 3000 meters dyp."
"Antarktisk krill holdt til på 3000 meters dyp."


 

Krill er en liten, rekelignende skapning som svermer rundt i det åpne havet, på jakt etter ørsmå planteplankton. Til tross for sin beskjedne størrelse, er krillen ett av de viktigste dyra på kloden.

Den finnes nemlig i enorme mengder, og er basiskost for fisker, blekkspruter, pingviner, seler og hvaler.

Forskere har studert det lille krepsdyret i rundt hundre år. Prøver med garn og ekkolodd har antydet at krillen holder til i store stimer i de øverste 150 meterne av vannet.

Men nå viser nye undersøkelser rundt Den antarktiske halvøy at dette slett ikke er hele historien.

Overraskende

Den ubemannede undervannsroboten Isis har nemlig filmet og fotografert svermer av krill som både oppholder seg og spiser nær bunnen, på svimlende 3000 meters dyp.

- De nye funnene forandrer forståelsen vår av dybdefordelingen og økologien til antarktisk krill betydelig, sier professor Andrew Clarke fra British Antarctic Survey (BAS).

- Det var en overraskelse å observere spisende, voksen krill, inkludert hunner som så ut til å være klare til å gyte, nær bunnen på dypt hav.

Dette viser at selv primitive organismer kan ha en atferd som er mer innfløkt og variert enn vi antar, og at vi fremdeles har mye igjen å lære om dyphavet, mener professoren, som har gjennomført undersøkelsen sammen med kollegaer fra BAS og National Oceanography Centre i Southampton.

"Her heves undervannsfartøyet Isis, som oppdaget krillen i dypet."
"Her heves undervannsfartøyet Isis, som oppdaget krillen i dypet."


 

Referanse:

A. Clarke & P. Tyler, Antarctic krill feeding at abyssal depths, Current Biology, februar 2008.