Rapporten «Status for norske laksebestander 2018» fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er nå ute. (Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB scanpix)
Rapporten «Status for norske laksebestander 2018» fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er nå ute. (Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB scanpix)

Økning i antall gytelaks i norske elver

Antall laks som kom tilbake som gytelaks til norske elver i fjor, økte med 13 prosent, ifølge en ny rapport.

Publisert

– På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de seinere årene. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situasjon for villaksen i mange elver, sier NINA-forsker Torbjørn Forseth til Nationen.

Han er en av hovedforfatterne bak rapporten «Status for norske laksebestander 2018» fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Ifølge denne er innsiget av laks som kom tilbake fra havet til Norge som gytelaks, beregnet til 530 000 villaks i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 470 000.

– Økningen i antall gytefisk viser at innstramningene vi har gjort i fisket har fungert etter hensikten, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.