Denne sukkertaren inneholder masse næringsstoffer og bør gi oss ny industri, mener konkluderer Sintef. Bildet er fra Seaweed Energy Solution sitt anlegg utenfor Sistranda på trøndelagskysten. (Foto: Sintef)
Denne sukkertaren inneholder masse næringsstoffer og bør gi oss ny industri, mener konkluderer Sintef. Bildet er fra Seaweed Energy Solution sitt anlegg utenfor Sistranda på trøndelagskysten. (Foto: Sintef)

– Trøndersk supertare bør bli vår nye oppdrettsart

 Nå har forskere funnet ut at havområdene nordøst for Frøya også er spesielt godt egnet for tareproduksjon.

– Resultatene er veldig nyttig og spennende. Dette viser at Trøndelag har fantastisk matproduksjonsareal for fremtiden, som vi ikke har visst om før. Vi ønsker å være en pådriver for utviklingen av en ny industri for tareproduksjon, sier Sigurd Bjørgo, fagleder i Trøndelag fylkeskommune.

Den ferske Sintef-rapporten «Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag» er skrevet på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune. Hovedformålet med arbeidet var å kartlegge gode områder for makroalgedyrking i Trøndelag, samt vurdere fremtidsutsiktene for næringen. Forskerne har brukt simuleringsverktøyet SINMOD i selve kartleggingen. De har også gjennomført dybdeintervjuer med representanter fra makroalgenæringen i Trøndelag.

– Ved hjelp av en fysisk-biologisk havmodell har vi funnet ut hvor strøm, temperatur og næringsforhold er best for makroalgeproduksjon. Dette er et dataverktøy som er utviklet spesielt for dette formålet. Vi har også vurdert hvor det er plass til å drive med produksjon for å unngå arealkonflikter, sier seniorforsker i Sintef Ocean, Ole Jacob Broch.