Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Skal avsløre villaksens liv i havet

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks. Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere, finne ut mer om hva villaksen gjør i havet og hva den utsettes for.

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS