Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Skal avsløre villaksens liv i havet

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks. Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere, finne ut mer om hva villaksen gjør i havet og hva den utsettes for.

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.